Ramowy plan pracy 2012Ramowy plan pracy

Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2012

 

L.p.

Temat

Termin

1

Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań

cały rok na bieżąco

2

Udział członków Prezydium Zarządu Oddziału w zebraniach Zarządów Kół Zakładowych

na bieżąco

terminy do uzgodnienia

3

Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora

19 styczeń

4

Noworoczne Plenarne zebranie

25 styczeń

5

Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (ustalenie działalności)

1 luty

6

Spotkanie integracyjne członków SITG – Rybnickie Centrum Kultury

25 luty

7

Przyjęcie delegacji z Ukrainy (kopalnie z Zagłębia Donieckiego)

termin do uzgodnienia

8

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Oddziału ze służbami szkoleniowymi, BHP i Głównymi Elektrykami kopalń

maj/czerwiec

9

Narada sekretarzy i skarbników Oddziałów SITG - Ustroń

18-19 maj

10

IV Ogólnopolskie spotkanie młodszych pokoleń górniczych – Rybnik

25-26 maj

11

Przyjęcie delegacji chińskiej z kopalń Zjednoczenia Da Tun

termin wg uzgodnienia

12

Wyjazd delegacji Zarządu Oddziału do Chin

termin wg uzgodnienia

13

Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych

Wrzesień

14

Zorganizowanie trzech spotkań Seniorów

maj i wrzesień

15

Wyjazd przedstawicieli kadry technicznej Kopalń na Targi Techniczne

wrzesień/październik

16

Zorganizowanie XXXVIII Dni Techniki ROP połączonych z obchodami 120-lecia organizacji SITG. Przygotowanie dwóch konferencji i jednego Seminarium

wrzesień/październik

17

Jesienne Plenarne zebranie

1 dekada listopada

18

Przyjęcie delegacji Stowarzyszenia Wychowanków Uniwersytetu Technicznego w Pretorii

grudzień

19

Zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów górniczych i budowniczych

grudzień

20

Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej oraz szkoleniowej

na bieżąco

21

Udział członków Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje

na bieżąco

22

Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału Rybnik

na bieżąco

23

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:

- szkolenia BHP i specjalistyczne,

- opracowywanie ekspertyz, dokumentacji, operatów szacunkowych itp.

 

24

W miarę posiadania środków, dalsza pomoc finansowa studentom z niezamożnych rodzin członków SITG oraz przyznawanie zapomóg losowych

 

25

Pomoc prawna w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych

 

26

Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, Stacją Ratowniczą, stowarzyszeniami technicznymi, społecznymi i samorządowymi

 

 

 

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG Rybnik dnia 25.01.2012 r.