Ramowy plan pracy 2014

 Ramowy plan pracy

Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2014

 

L.p.

Temat

Termin

1

Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań.

cały rok na bieżąco

2

Udział członków Prezydium Zarządu Oddziału w zebraniach wyborczych Kół Zakładowych.

na bieżąco
terminy do uzgodnienia

3

Noworoczne Plenarne zebranie.

15 styczeń

4

Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora.

4 luty

5

Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (ustalenie programu działalności).

11 luty

6

Spotkanie integracyjne członków SITG .

marzec

7

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Oddziału ze służbami szkoleniowymi, BHP i Głównymi Elektrykami kopalń.

maj/czerwiec

8

Przyjęcie delegacji chińskiej z kopalń Zjednoczenia Da Tun.

termin wg uzgodnienia

9

Wyjazd delegacji Zarządu Oddziału do Chin.

termin wg uzgodnienia

10

Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych – Sandomierz, Lublin i okolice.

6-8 czerwiec

11

Zorganizowanie trzech spotkań Seniorów.

maj i wrzesień

12

Zorganizowanie XL Dni Techniki ROP
Przygotowanie dwóch konferencji i jednego seminarium.

wrzesień/październik/listopad

13

Turniej siatkówki o Puchar Prezesa ZG.

18/19 październik

14

Spotkanie integracyjne działaczy SITG

październik

15

Jesienne Plenarne zebranie

listopad

16

Zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów górniczych i budowniczych.

grudzień

17

Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG ze szczególnym uwzględnieniem „Internetowego muzeum” kopalń zlikwidowanych.

na bieżąco

18

Udział członków Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje.

na bieżąco

19

Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału Rybnik.

na bieżąco

20

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:

  • szkolenia BHP i specjalistyczne,
  • opracowywania Grupy Rzeczoznawców.
 

21

W miarę posiadania środków, dalsza pomoc finansowa studentom z niezamożnych rodzin członków SITG oraz wnioskowanych przez Koła Zakładowe zapomóg losowych.

 

22

Pomoc prawna w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych.

 

23

Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, Stacją Ratowniczą, stowarzyszeniami technicznymi, społecznymi i samorządowymi.

 

 

 

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG Rybnik dnia 15.01.2014 r.