Ramowy plan pracy 2016

 Ramowy plan pracy

Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2016

 

L.p.

Temat

Termin

1

Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań.

cały rok na bieżąco

2

Współorganizowanie i dofinansowanie – w miarę posiadanych środków – imprez Głównej Komisji Młodej Kadry tj. sympozjów i wyjazdów dla wymiany doświadczeń.

maj - wrzesień

3

Noworoczne Plenarne zebranie.

14 styczeń

4

Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora.

21 styczeń

5

Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (ustalenie programu działalności).

3 luty

6

Spotkanie integracyjne.

kwiecień

7

Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych.

20-22 maj

8

Spotkanie seniorów.

maj

9

Obchody 70-lecia Oddziału Rybnik.

wrzesień

10

Zorganizowanie Dni Techniki ROP. Przygotowanie dwóch konferencji i jednego seminarium.

czerwiec/październik/listopad

11

Jesienne Plenarne zebranie.

listopad

12

Przyjęcie delegacji technicznej MASUP – RPA.

termin do uzgodnienia

13

Zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów górniczych i budowniczych.

grudzień

14

Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG.

na bieżąco

15

Udział członków Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje.

na bieżąco

16

Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału Rybnik.

na bieżąco

17

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:
- szkolenia BHP i specjalistyczne,
- opracowania Grupy Rzeczoznawców.

 

18

W miarę posiadania środków, dalsza pomoc finansowa studentom z niezamożnych rodzin członków SITG oraz wnioskowanych przez Koła Zakładowe zapomóg losowych.

 

19

Pomoc prawna w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych.

 

20

Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, Stacją Ratowniczą, stowarzyszeniami technicznymi, społecznymi i samorządowymi.

 

 

 

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG Rybnik dnia 14.01.2016 r.