Realizacja Planu za 2013 rok

Realizacja zadań przez Koło SiTG KWK Marcel w 2013 roku

1. 15.02.2013r – Wojciech Maleńczuk – TZR – 16 osób,

2. 25 – 27.01.2013r – Kulig w Wiśle i potańcówka w stylu góralskim w hotelu Muflon w Ustroniu,

3. 14.03.2013r – Spotkanie dla członkiń koła czynnych zawodowo oraz członkiń emerytek z okazji Dnia Kobiet, połączone z pokazem sztuki kulinarnej w Restauracji Magnolia,

4. 04.04.2013r – spotkanie w Klubie NOT z odznaczonymi Odznaką Honorową SiTG ROW,

5. 21.04.2013r – Waldemar Malicki – WCK – 20 osób,

6. 19.04.2013r – wyjazd na pokaz wybuchu pyłu węglowego do Kopalni Doświadczalnej Barbara,

7. 24.04.2013r – Spotkanie Zarządu Koła SiTG w NOT,

8. 27.04.2013r – Zabawa w Hotelu Amadeus,

9. 09.05.2013r – integracyjne spotkanie w NOT w ramach majówki,

10. 19.05.2013r – wycieczka do Czech: Sztramberg, Rożnov, Koprzywnica,

11. Szkolenie Sekretarzy i Skarbników – Bańska Szczawnica w dniach: 31.05. – 02.06.2013r,

12. 25.05 – 02.06.2013r – wycieczka do Norwegii

13. 05.06.2013r – Spotkanie Zarządu Koła SiTG w Pub Marco na Głożynach

14. 6 – 9.06.2013r – 15 Europejskie Dni Górników i Hutników w Koszycach na Słowacji,

15. 15.06.2013r – strzelanie z broni myśliwskiej

16. 24 – 26.06.2013r giełda wynalazczości,

17. 22.06.2013r – wianki Kraków

18. 11 – 12.09.2013r Międzynarodowe Targi w Katowicach

19. 21.08.2013r – spotkanie Zarządu Koła SiTG „Pod wiatrakiem” w Popielowie

20. 21.09.2013r – NATO Ostrava – pokazy wojsk

21. 04.10.2013r – Dobry wieczór kawalerski – TZR

22. 06.10.2013r – Javorickie Jaskinie, Zamek Bouzov, Olomouc

23. 19.10.2013r – zabawa w Hotelu Amadeus

24. 09.11.2013r – XLI Spotkanie Gwarków w Magnolii

25. 17.11.2013r – Śląska Gala Humoru – DMIT Zabrze – 20 osób