Realizacja Planu za 2014 rok

 

Realizacja zadań przez Koło SiTG KWK Marcel w 2014 roku

1.        09.01.2014r – Spotkanie Zarządu Koła SiTG

2.        W dniach 7-9.02.2014r odbył się wyjazd na kulig w Wiśle połączony z dwoma zabawami w Hotelu Mazowsze Medi Spa w Ustroniu oraz zwiedzaniem browaru Radegast w Czechach

3.        22.02.2014r organizacja wspólnie z ZZ KADRA zabawy karnawałowej w Hotelu Amadeus

4.        07.03.2014r – Spotkanie dla członkiń koła czynnych zawodowo oraz członkiń emerytek z okazji Dnia Kobiet, połączone z uroczystym wręczeniem Odznaki Honorowej SiTG ROP oraz pokazem iluzjonisty

5.        11.03.2014r – wyjazd techniczny do fabryki kabli Telefonika Kraków

6.        27.03.2014r – wyjazd techniczny do fabryki łańcuchów Fasing Katowice

7.        04.03.2014r – Spotkanie Zarządu Koła SiTG

8.        11.04.2014r – spotkanie w Klubie NOT z odznaczonymi Odznaką Honorową SiTG ROP

9.        22.04.2014r – Wyjazd techniczny dla pracowników nowoprzyjętych do Kopalni Doświadczalnej Barbara na pokaz wybuchu pyłu węglowego

10.     26.04 – 04.05.2014r – wycieczka do Anglii

11.     06 – 08.05.2014r – Konferencja naukowo – techniczna „Górnictwo – perspektywy i zagrożenia” – organizowana przez CKI Rybnik

12.      07 – 09.05.2014r – giełda wynalazczości

13.     17.05.2014r – wycieczka do Pszczyny i na Szyndzielnię

14.     21.05.2014r – Spotkanie Zarządu Koła SiTG

15.     31.05.2014r – strzelanie z broni myśliwskiej

16.     31.05.2014r – integracyjne spotkanie w ramach majówki – uczestnictwo w XXV Rajdzie „Święto Roweru”

17.     06 – 08.06.2014r – Szkolenie Sekretarzy i Skarbników – Puławy

18.     18.07.2014r – Spotkanie Zarządu Koła SiTG

19.     12 – 14.09.2014r – Wycieczka do Pienin

20.     16 – 18.09.2014r – Wyjazd na 27 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie

21.     20.09.2014r – NATO Ostrava – pokazy wojsk

22.     24.09.2014r – Spotkanie Zarządu Koła SiTG

23.     26 – 28.09.2014r – wycieczka do Lubina – kopalnia miedzi

24.     23.10.2014r – wybory nowych władz Koła SiTG

25.     25.10.2014r – Zabawa w Hotelu Amadeus

26.     15.11.2014r – XLII Spotkanie Gwarków w Magnolii

27.     10.12.2014r – Spotkanie Zarządu Koła SiTG.