Realizacja Planu za 2015 rok

Realizacja zadań przez Koło SiTG KWK Marcel w 2015 roku


1. 10.01.2015r – Zabawa karnawałowa „Sylwester na bis” w Hotelu Amadeus.
2. 16 – 18.01.2015r – Kulig z zabawą w Hotelu Mazowsze MediSpa w Ustroniu.
3. 17.02.2015r – Spotkanie koleżeńskie w NOT połączone z uroczystym wręczeniem odznaczeń SiTG ROP.
4. 04.03.2015r – Spotkanie Zarządu Koła.
5. 06.03.2015r – Spotkanie koleżeńskie z okazji Dnia Kobiet.
6. 21 – 29.03.2015r – Wycieczka do Włoch.
7. 08 – 10.05.2015r – Szkolenie Sekretarzy i Skarbników – Bukowina Tatrzańska.
8. 13.05.2015r – Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przy wypadkach drogowych.
9. 14.05.2015r – Spotkanie Zarządu Koła.
10. 15.05.2015r – wyjazd techniczny na kopalnię doświadczalna Barbara – pokaz wybuchu pyłu węglowego.
11. 23.05.2015r – Strzelanie z broni myśliwskiej.
12. 03.06.2015r – seminarium dot. pyłu węglowego połączone z pokazem wybuchu – kopalnia doświadczalna Barbara – 7 pań.
13. 04 – 07.06.2015r – wycieczka na Dolny Śląsk.
14. 10.06.2015r – Walne Zgromadzenie Oddziału SiTG Rybnik połączone z wyborami nowych Władz.
15. 26.06.2015r – Spotkanie Zarządu Koła.
16. 03.07.2015r – Spotkanie z Komisją Kwalifikacyjną działającą przy KW S.A., a prowadzącą szkolenia i egzaminy energetyczne.
17. 03.09.2015r – Spotkanie Zarządu Koła.
18. 05.09.2015r – Wycieczka rodzinna do Tarnowskich Gór: Sztolnia Czarnego Pstrąga, kopalnia srebra, Muzeum Chleba w Radzionkowie.
19. 09 – 10.09.2015r – Międzynarodowe Targi Techniki Katowice.
20. 19.09.2015r – Wyjazd na pokazy wojsk NATO w Ostravie.
21. 26.09.2015r – Zabawa taneczna w Amadeus.
22. 15.10.2015r – XXII Konferencja naukowo-techniczna nt. „Zagospodarowanie terenów na obszarach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”
23. 20.10.2015r – Spotkanie Zarządu Koła.
24. 29.10.2015r – XXXII Seminarium pt. „Narzędzia informatyczne wspomagające szkolenia, prognozowanie i monitoring w zakresie zagrożeń naturalnych i technicznych w kopalniach – teoria i praktyka”
25. 14.11.2015r – XLIII Spotkanie Gwarków Magnolia.
26. 25.11.2015r – Spotkanie Zarządu Koła – podsumowanie Gwarków.