Statut SITG

STATUT UCHWALONY NA :

XXV NADZWYCZAJNYM ZJEŹDZIE SITG

w Katowicach w dniu 7 listopada 2008r.

ze zmianami uchwalonymi na XXVI Walnym Zjeździe SITG w dniu 18 listopada 2011r.

oraz ze zmianami uchwalonymi podczas XXVII Walnego Zjezdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z dnia 20 listopada 2015r.