Władze Koła

W dniu 10.09.2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Zakładowego Koła SiTG KWK Marcel w Radlinie, na którym zgodnie z uchwalonym Regulaminem
w jawnym głosowaniu wybrany został nowy Prezes Zarządu. Również w głosowaniu jawnym przyjęto Regulamin Koła oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej.

Z uwagi na wybór na funkcję Prezesa jednego z członków aktualnego Zarządu Koła, konieczne stało się uzupełnienie składu Zarządu, zgodnie z § 79 ust. 10 i 13 Statutu SiTG. Zgodnie ze Sprawozdaniem Komisji Uchwał i Wniosków po Walnym Zebraniu Koła w dniu 19.10.2018 r., kolejnym kandydatem do Zarządu Koła, który uzyskał największą ilość głosów, a nie został wybrany do Zarządu był kol. Robert Bryja. On też to od tego momentu stał się nowym członkiem Zarządu Koła.

Na pierwszym spotkaniu Zarządu, bezpośrednio po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, nowo wybrany Prezes podtrzymał wcześniejszy wybór dwóch Zastępców Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika.

Skład nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Walne Zgromadzenie Oddziału zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Koła Zakładowego SiTG KWK Marcel z dnia 10.09.2019 r. przedstawia się następująco:

 

Grzegorz Gwoździk – Prezes 

Adam Kryst                            – Wiceprezes

Andrzej Warmuła                   – Wiceprezes

Damian Tomiczek                  – Sekretarz

Adam Ledwoń                        – Skarbnik

 

Członkowie Zarządu: 

Jarosław Pawelec

Michał Weiss

Andrzej Strójwąs

Bogumiła Dzierżenga

Leopold Rok

Arkadiusz Fudała

Ewa Zollner – Tkocz

Robert Bryja

 

Komisja Rewizyjna 

Wojciech Cieślik                    – Przewodniczący

Jaszczurowski Mariusz         – Za-ca przewodniczącego

Monika Wyputa                      – Sekretarz

  

Delegaci na Walne Zgromadzenie Oddziału SiTG

 Adam Kozubek

Adam Siedlaczek

Damian Tomiczek

Greiner Stanisław

Kryst Adam

Jarosław Pawelec