Nowości
Wizyt:
Dzisiaj: 1Wszystkich: 2511

Cele i zadania

O nas » Cele i zadania

Cele i zadania SITG

 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała

organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii

i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

 1. Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
 2. Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
 3. Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
 4. Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
 5. Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
 7. Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
 8. Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
 9. Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.


Członkami zwyczajnymi SITG mogą być:

 • inżynierowie i technicy wszystkich dziedzin górnictwa i  geologii
 • osoby z wykształceniem wyższym i średnim technicznym innych specjalności, których działalność zawodowa wiąże się z  górnictwem i geologią
 • studenci wyższych uczelni o kierunkach związanych z górnictwem i geologią oraz uczniowie ostatniego roku techników i  technicznych szkół pomaturalnych o  specjalnościach górnictwa i geologii
 • osoby nie spełniające warunków pkt. 1-3, których praca zawodowa w dziedzinie górnictwa, geologii i branż pokrewnych uzasadnia przyjęcie do stowarzyszenia
 • cudzoziemcy - inżynierowie i technicy górnictwa i geologii