Historia Kopalni "Ignacy"

 

  • 1788 - Na zlecenie ministra prowincji śląskiej zlecono poszukiwanie pokładów węgla i odkryto je na terenie Biertułtów, Niewiadomia, Niedobczyc,
  • 1792 - powstała kopalnia "Hoym" na granicy Biertultów Niedobczyc i Niewiadomia .Nazwę nadano na cześć ministra Karola Jerzego von Hoym 
   Kopalnia ta podlegała zarządowi Kamery Wojenno-Dominalnej we Wrocławiu  do roku 1810
  • 1810 - 1834 należy do Skarbu Pństwa Pruskiego
  • 1816 - nadanie pola gorniczego kopalni "Hoym"
  • 1830 - nadanie pola górniczego "Sylwester" radcy  Cuno z Raciborza
  • 25 września 1834 - Skarb Państaw Puskiego sprzedaje kopalnię "Hoym" gwarkom kopalni "Sylwester".
  • 25 marzecc 1835 - konsolidacja kopalń "Hoym" i "Sylwester".
  • 1938 - nadanie pola górniczego "Carolus", kopalnia czyna wlatach 1841-1842 w Niedobczycach
  • 1838 - zgloszenie pola górniczego "Biertułtowy" na wniosek Ignacego Eiseneckera
  • 1840 - zgłoszono pole górnicze "Gttlieb" które w 1844 zgłoszeno jako kopalni "Laura"
  • 1840 - przyłączenie do kopalni "Hoym" pola górniczego "Biertułtowy"
  • 1857 - nadanie pola górniczego "Omer  Pascha"
  • 1871 - w wyniku połączenia sąsiednich pól górniczych powstało gwarectwo ,a kopalnia przyjęła nazwę "Skonsolidowana Kopalnia Hoym-Laura"
  • 1882 - połącznie kopalni "Hoym-Laura" z kopalnią "Carolus"
  • 1890 - kopalnię "Hoym-Laura" nabył książę Hugo zu Hohenlohe-Ochringen
  • 1895 - właczenie pola górniczego "Omar Pascha" do kopalni  "Hoym-Laura"
  • 1913 - kopalnia przekazana została spółce "Czernickie Towarzystwo Węglowe"

 

hoym


  • 1924 - kopalnia wraca do nazwy "Hoym"
  • 1936 - Kopalnia przyjmuje nazwę "Ignacy" na cześć Ignacego Mościckiego
  • 1940 - Kopalnia "Ignacy" zostaje włączona do niemieckiego koncernu państwowego:"Reichswerke Hermann Goring Bergwerksverwaltung Oberschlesien GrupaII" i przyjmuje nazwę "Hoym grube in Lentzberg"
  • 1945 - powrót do nazwy  "Ignacy", kopalnia zostaje włączona do Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego
  • 1958 - przłączono do kopalni "Ignacy" pola "Szczęście Beaty" wydzielone z obszaru kopalni "Rymer"
  • 1962 - przyłaczono część pola rezerwowego RZPW tzw pole górnicze  "Jejkowice"
  • 1968 - kopalnię "Ignacy" połączono z kopalnią "Rydułtowy" i od tego czasu funkcjonuje jako Rydułtowy Ruch II
  • 1992 - unieruchomienie bocznicy kolejowej

 

tablica

  • 11 sierpnia 1995 -wydobyto ostatni wózek węgla
  • 12 października 1999 - powstaje Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy”
  • 13 października 2006 - demontaż lin nośnych i naczyń wyciagowych szybu Kościuszko
  • 2008 - 216 rocznica powstania Kopalni Hym-Ignacy
  • 3 września 2008 demontaż lin nośnych na szybie Głowacki

 

lina


 • 10 września 2008 ostateczne odcięcie dostaw pary do maszyn parowych na szybie Głowacki i Kościuszko 
  czynnych nieprzerwanie od roku 1900 i 1920


  lina





  opracowano na podstawie: 
  M Smołka. Dzieje kopalni "Ignacy" (Hoym) 1792-2001 wyd 2001