Cele i strukturaStowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała organizacja naukowo-techniczna zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.

 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXVI Walnym Zjeździe SITG w dniu 18.11.2011r oraz ze zmianami uchwalonymi podczas XXVII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z dnia 20 listopada 2015r.

 

Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

 • Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
 • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
 • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
 • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
 • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
 • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
 • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników. 
  Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
 • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.


Działalność statutowa Stowarzyszenia oprócz jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest w Komisjach Problemowych oraz powoływanych zespołach roboczych. Zasadnicze działania tych zespołów to m.in.: organizacja kongresów, konferencji, sympozjów i forum dyskusyjnych.

 

Całością prac kieruje Zarząd, oraz wyłonione z jego grona Prezydium.

 

XXVII Walne Zgromadzenie Oddziału SITG Rybnik odbyło się w dniu 10 czerwca 2015 r. Uczestniczyło w nim 76 delegatów (na 95 wybranych) z 28 kół zakładowych.
W tajnym głosowaniu delegaci wybrali nowe władze:

 

Prezydium Zarządu Oddziału

 1. Prezes - Marian Kurpas
 2. Wiceprezes - Wojciech Kłosok
 3. Wiceprezes - Łucjan Kurcok
 4. Wiceprezes - Wiesław Kopiec
 5. Wiceprezes - Mieczysław Wojtyński
 6. Sekretarz - Halina Nosal
 7. Skarbnik - Teresa Bulenda

Członkowie Zarządu Oddziału

 1. Andrzej Kuziak
 2. Wiesław Grzybowski
 3. Urszula Kajstura
 4. Ryszard Fuchs
 5. Cyprian Antosz
 6. Rafał Dobrzyński
 7. Damian Tomiczek
 8. Andrzej Sączek

 

W skład Zarządu Oddziału zgodnie ze Statutem wchodzą również

Prezesi Kół Zakładowych i Kół Seniora a mianowicie:

 

L.p.

Koła Zakładowe

Prezes

Sekretarz

Skarbnik

1

Rydułtowy
ul. Leona 2
44-280 Rydułtowy

Kol.
Adam Musioł

Kol.
Magdalena Sobala

Kol.
Grażyna Piechulek

2

Marcel
ul. Korfantego 52
44-310 Radlin

Kol.
Adam Robakowski

Kol.
Damian Tomiczek

Kol.
Adam Ledwoń

3

Chwałowice
ul. 1-Maja 26
44-206 Rybnik

Kol.
Mieczysław Wojtyński

Kol.
Bogdan Grajner

Kol.
Janina Janik

4

Jankowice
ul. Jastrzębska 12
44-253 Rybnik

Kol.
Czesław Mazurek

Kol.
Jerzy Śpiewok

Kol.
Grzegorz Biłka

5

Jastrzębie
ul. Górnicza 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Kol.
Paweł Zimoń

Kol.
Tomasz Chiliński

Kol.
Maria Kocik

6

Zofiówka
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Kol.
Jarosław Twardokęs

Kol.
Krzysztof Górecki

Kol.
Stefania Witamborska

7

Borynia
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój

Kol.
Jarosław Twardokęs

Kol.
Arkadiusz Żydek

Kol.
Teresa Guzy

8

Pniówek
ul. Krucza 18
43-251 Pawłowice

Kol.
Krzysztof Zabój

Kol.
Roman Wenglorz

Kol.
Krzysztof Filipowicz

9

Krupiński (SRK)
ul. Piaskowa 35
43-267 Suszec

Kol.
Adam Wałach

Kol.
Marta Jendrys

Kol.
Katarzyna Gizler

10

Budryk
ul. Zamkowa 10
44-178 Ornontowice

Kol.
Mirosław Kwiatkowski

Kol.
Urszula Dziki

Kol.
Franciszek Szymura

11

PST Transgór S.A.
ul. Jankowicka 9
44-200 Rybnik

Kol.
Antoni Mainczyk

Kol.
Bogdan Pytlik

Kol.
Bronisław Jendrośka

12

Przedsiębiorstw Robót Górniczych
ul. Wiejska 7
44-200 Rybnik

Kol.
Wiesław Grzybowski

Kol.
Marek Szebesta

Kol.
Wiesława Polak

13

OUG Rybnik
ul. B. Chrobrego 8
44-200 Rybnik

Kol.
Norbert Gzuk

Kol.
Tomasz Zychma

Kol.
Mariusz Napiórkowski

14

JZR Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój

Kol.
Jan Niesłańczyk

Kol.
Tomasz Wysocki

Kol.
Janusz Groszyk

15

ZOK Sp. z o.o.
ul. Boczna 24
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Kol.
Jerzy Berger

Kol.
Adrian Sobik

Kol.
Adrian Parol

16

JSW S.A.
Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Kol.
Augustyn Holeksa

Kol.
Rafał Dobrzyński

Kol.
Renata Dziwoki

17

Elektrociepłownie
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik

Kol.
Jacek Długosz

Kol.
Jakub Piotrowski

Kol.
Leszek Kukułka

18

PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
ul. Rybnicka 6c
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Kol.
Adam Czyż
Wiceprezes

Kol.
Teresa Piechaczek

Kol.
Beata Porębska

19

AZIS Mining Service Sp. z o.o.
Oś. 1-Maja 16 K
44-304 Wodzisław Śl.

Kol.
Marian Lasek

Kol.
Stanisław Wycisk

Kol.
Daniel Grodoń

20

ZOK II Rybnik Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 26
44-200 Rybnik

Kol.
Grzegorz Marks

Kol.
Ewa Smuda

Kol.
Ireneusz Granieczny

 

Koła Seniorów

 

1

Anna
ul. Ks. P. Skwary 21
44-370 Pszów

Kol.
Jerzy Grycman

Kol.
Piotr Molitor

Kol.
Kazimierz Miguła

2

„1-Maja”

Kol.
Eugeniusz Skorupa

Kol.
Marian Plewnia

Kol.
Andrzej Cichy

3

„Ignacy”

Kol.
Joachim Rduch

Kol.
Jerzy Latoń

Kol.
Mirosław Wilczek

4

Zarząd Oddziału Rybnik

Kol.
Edmund Korzuch

Kol.
Roman Pustołka

 

5

ELROW

Kol.
Urszula Konopka

Kol.
Małgorzata Michalczyk

6

PRG Jastrzębie

Kol.
Stanisław Kondziołka

Kol.
Henryk Gociek

Kol.
Krystyna Dąbrowska-MacewiczKomisja Rewizyjna Zarządu Oddziału w składzie:

 • Kol. Edward Kołeczko - Przewodniczący
 • Kol. Teresa Guzy - Z-ca Przewodniczącego
 • Kol. Grażyna Piechulek - członek
 • Kol. Katarzyna Wardas - członek


Delegatami na Zjazd SITG wybrani zostali:

 • Wojciech Kłosok
 • Teresa Bulenda
 • Halina Nosal
 • Ryszard Fuchs
 • Wiesław Grzybowski
 • Stanisław Wypior
 • Cyprian Antosz
 • Marek Przystasz
 • Jarosław Pawelec
 • Andrzej Palarczyk

a ich zastępcą:

 • Marcin Wojciechowski

 

ODDZIAŁ RYBNIK

 

Rybnicki Oddział SITG skupia 3959 członków (w tym 939 seniorów) i jest największym liczebnie Oddziałem Stowarzyszenia. Stanowią go:

 • 23 Koła Zakładowe
 • 5 Kół Seniorów
 • 11 Klubów Seniora
 • 7 Komisji Problemowych

 

L.p.

Nazwa Koła Zakładowego

Ogólna liczba członków

2011

2012

2013

2014

1

Rydułtowy

200

215

207

202

2

Anna

180

142

112

105

3

Marcel

365

375

365

399

4

Chwałowice

390

381

349

335

5

Jankowice

270

265

258

315

6

Jas-Mos

359

331

318

277

7

Borynia

401

413

406

400

8

Zofiówka

407

397

379

365

9

Pniówek

426

404

407

426

10

Krupiński

161

187

221

210

11

Budryk

164

159

160

162

12

Transgór

16

16

15

15

13

RZRG

127

118

120

114

14

JSW S.A.

79

85

82

79

15

OUG Rybnik

39

41

36

36

16

JZR Sp. z o.o.

73

69

61

60

17

ZOK Jastrzębie

67

74

69

61

18

SEJ

112

108

104

91

19

JSK

19

23

29

28

20

Elektrociepłownie Rybnik

39

32

34

34

21

AZIS

21

20

20

15

22

PROREM

19

19

20

24

23

ZOK II Rybnik

12

12

18

17

24

OEK Racibórz

-

13

13

-

 

Nazwa Koła Seniorów

 

1

1-Maja

83

82

84

85

2

Ignacy

48

40

41

41

3

ZO SITG

27

25

23

22

4

ELROW

-

-

-

16

RAZEM:

4104

4046

3997

3959

 

Komisje Problemowe

 1. Komisja Młodej Kadry i Techniki
  Marcin Wojciechowski - przewodniczący
  Jan Syty - z-ca przewodniczącego
  Jarosław Pawelec - z-ca przewodniczącego
 2. Komisja Mierniczo-Geologiczna, Budownictwa i Ochrony Środowiska
  Ryszard Fuchs - przewodniczący
  Jerzy Majchrzak - z-ca przewodniczącego
  Wiesław Kopiec - z-ca przewodniczącego
 3. Komisja Krótkofalowców
  Henryk Ratajczak - przewodniczący
  Romuald Duda - z-ca przewodniczącego
 4. Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczych
  Stanisław Dzierżęga - przewodniczący
  Janina Janik - z-ca przewodniczącego
 5. Komisja Seniorów
  Aleksander Żabicki - przewodniczący
  Jerzy Grycman - z-ca przewodniczącego
 6. Komisja Turystyki i Rekreacji
  Marek Przystasz - przewodniczący
  Damian Szramowski - z-ca przewodniczącego
 7. Komisja Przeróbki Węgla
  Michał Weiss - przewodniczący
  Henryk Kaczmarczyk - z-ca przewodniczącego

 


Starsze wersje:

Check PageRank