Grupa Rzeczoznawców

 

Działająca przy Zarządzie Oddziału Grupa Rzeczoznawców świadczy usługi z zakresu orzecznictwa technicznego w dziedzinie górnictwa, geologii, hydrogeologii, budownictwa górniczego, budownictwa na terenach górniczych, miernictwa górniczego, ochrony środowiska, rekultywacji i szkód górniczych.

 

Prace tej grupy, są drugą poza szkoleniem formą pozyskiwania przez Zarząd Oddziału środków finansowych.

 

Przedmiotem działania grupy jest wykonywanie określonych zadań, a w szczególności: 

  • Opracowywanie opinii, orzeczeń, ekspertyz technicznych oraz techniczno-ekonomicznych i organizacyjnych, projektów technicznych oraz innych podobnych prac o charakterze techniczno-ekonomicznym, w tym wycen majątku trwałego. 

  • Wykonywanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych PZZ i ocen oddziaływania na środowisko, świadczenie usług geodezyjnych pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich oraz sporządzanie i koreferowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.