26-03-2011

 

 

 

 

Wycieczka członków koła wraz z osobami towarzyszacymi do Kopalni Soli "Wieliczka"