26-11-2010

 

 

 

 

Wycieczka członków koła wraz z osobami towarzyszacymi do Kopalni Soli "Wieliczka"