GKS Odra Wodzisław w latach mecenatu KWK 1 Maja

 


zdjęcie wykonał Krzysztof Porębski

Zakład opiekuńczy Klubu Sportowego - Kopalnia l Maja od chwili rozpoczęcia wydobycia węgla kamiennego, a więc od 1960 roku, wspierała rozwój sportu, przeznaczając znaczne środki finansowe na sponsorowanie organizacji sportowych, budowę i modernizację bazy sportowej oraz szkolenie utalentowanej sportowo młodzieży.

Sytuacja sportu w Wodzisławiu Śl. w roku 1960 wyglądała następująco: w Wodzisławiu Śl. -działały dwa kluby: KOLEJARZ WODZISłAW i WICHER WILCHWY.

KOLEJARZ WODZISŁAW prowadził sekcje: piłki nożnej, tenisa stołowego, bokserską i siatkówki", a WlCHER WILCHWY sekcję piłki nożnej.

Patronat nad klubem WICHER WILCHWY przejęło najpierw Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń w Wilchwach, a od roku 1961 kopalnia 1 Maja. Wówczas też doszło do zmiany nazwy Klubu na GÓRNIK WILCHWY i powstały nowe sekcje judo i kolarska.

 

Pod koniec lat 50tych narodziła się koncepcja połączenia obu klubów i stworzenia w mieście silnego klubu sportowego. Do fuzji obu wodzisławskich klubów doszło ostatecznie w 1963r.

 

KOLEJARZ WODZISŁAW nie mając odpowiedniego wsparcia w swej kolejarskiej federacji, miał poważne problemy finansowe i sportowe. ( pierwsza drużyna piłki nożnej spadła z klasy „A” do klasy „B”), natomiast I zespół piłki nożnej GÓRNIK WODZISŁAW otoczony opieką kopalni 1 Maja w roku 1961 awansował z klasy „B” do klasy „A”, a w roku 1963 był już czołowym zespołem w tej klasie rozgrywek.

 

Po połączeniu obu klubów, nowy klub przyjął nazwę „GÓRNIK WILCHWY-WODZISŁAW” , strategicznym sponsorem została kopalnia 1 Maja. Od tego momentu , aż do roku 1990, a więc roku w którym zakończył się patronat kopalni nad Klubem, prezesem Klub, co stało się tradycją zostawał Dyrektor kopalni 1 Maja.

 

Nazwa Klubu uległa jeszcze zmianie w roku 1965 na GÓRNICZY KLUB SPORTOWY WODZISŁAW ŚLĄSKI i w roku 1974 na GKS ODRA WODZISŁAW ŚL.

Opieka kopalni niemal natychmiast znalazła swoje odbicie w osiąganych wynikach poszczególnych sekcji, w tym szczególnie sekcji piłki nożnej, która zawsze była sekcją wiodącą Klubu.

 

 

 

Dorobek poszczególnych sekcji w okresie patronatu nad Klubem sprawowanego przez kopalnię 1 Maja.

 


SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Działalność sekcji trwała nieprzerwanie do końca patronatu kopalni 1 Maja nad Klubem, a więc do roku 1990, kiedy na skutek przemian ustrojowych i transformacji gospodarki, finansowanie klubów przez zakłady pracy stawało się coraz trudniejsze.

 

 

Najważniejsze osiągnięcia sekcji w tym okresie:

 • Sezon 1963/64 - awans I zespołu do ligi okręgowej

 • Sezon 1965/66 - awans I zespołu do ligi międzywojewódzkiej.

 • Rok 1972 - dzięki coraz lepszej pracy z młodzieżą pierwszy znaczący sukces młodzieży wodzisławskiej – zwycięstwo w III Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży.

 • Sezon 1976/77 - awans I zespołu do II ligi, niestety tylko na jeden sezon.

 • Sezon 1981/82 - ponowny awans I zespołu do II ligi, w której to klasie I zespół grał do końca patronatu kopalni nad Klubem.

 • Sezon 1983/84 - I zespół był bliski awansu do I ligi, w decydującym meczu uległ zespołowi Zagłębia Lubin.

 • Sezon 1986/87 - najstarszy zespół juniorów awansował do ligi międzywojewódzkiej, najwyższej klasy rozgrywek młodzieżowych, z której zostaje wyłoniony Mistrz Polski Juniorów.

Na szczególną pomoc kopalni mogły też liczyć zespoły młodzieżowe Klubu.

Oprócz zapewnienia odpowiednio wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, rozbudowy i modernizacji bazy szkoleniowej, kopalnia zapewniała tym zespołom obozy sportowe, wyjazdy na turnieje krajowe i zagraniczne, często odbywające się w odległych od Wodzisławia Śląskiego miastach.

Dlatego zwłaszcza w latach 80-tych, pomimo coraz trudniejszych warunków polityczno-ekonomicznych, następuje wyraźny postęp organizacyjno - szkoleniowy w zakresie szkolenia młodzieży. Współpraca ze szkołami i innymi ościennymi klubami, rozszerzenie naboru o coraz młodsze roczniki, zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry szkoleniowej przyniosło w efekcie wiele sukcesów zespołów młodzieżowych w rozgrywkach mistrzowskich, turniejach krajowych i zagranicznych, zawodnicy ODRY wchodzili w skład kadry reprezentacji Śląska i Polski.

Gdy w sezonie 1986/87 najstarszy rocznik juniorów zdobył awans do ligi międzywojewódzkiej, Klub miał zespół w każdej klasie rozgrywek młodzieżowych.

Sekcja piłki nożnej liczyła wówczas od 160 do 220 zawodników, w tym od 120 do 150 juniorów i trampkarzy.

 


SEKCJA JUDO

 

 • ROK 1962 - powstanie sekcji, jeszcze przy klubie GÓRNIK WODZISŁAW

 • LATA 1964 69 - lata największych sukcesów zawodników GKS Wodzisław – czterokrotnie tytuły Mistrzów Śląska zdobywali J. Kruszelnicki, R. Smelich, J. Musioł i E. Janka. Dwukrotnie tytuły Mistrzów Śląska zdobyli : J. Cieślik, J. Pawlaszczyk, J. Ślęczka, J. Krzysztofczyk.

 • ROK 1965 - Wicemistrzostwo Polski zdobył J Kruszelnicki

 • ROK 1966 - Tytuł Mistrza Śląska wszech wag zdobył R. Smelich

 • ROK 1967 - 4 miejsce na Mistrzostwach Świata w Luksemburgu zdobył J.Kruszelnicki

 

 

SEKCJA KOSZYKÓWKI

 

Sekcja działała nieprzerwanie -za wyjątkiem sezonów
1970/71 i 1971/72 – do końca patronatu kopalni.

 • ROK 1968 - założenie sekcji koszykówki

 • Sezon 1974/75 - awans do ligi okręgowej

 • Sezon 1975/76 - rozszerzenie pracy z młodzieżą

 • Rok 1975 - żacy ODRY zdobywają Mistrzostwo Śląska

 • Rok 1976 - juniorzy ODRY zdobywają Wicemistrzostwo Śląska

 • Sezon 1980/81 - awans I zespołu do ligi międzywojewódzkiej

 • Sezon 1989/90 - zespół młodzików młodszych został Mistrzem Śląska

W sezonach 1984/85, 1986/87, 1988/89 zespół ODRY grał w barażach o awans do II ligi – niestety bez powodzenia.

 

 

SEKCJA TENISA STOŁOWEGO

 

Sekcja funkcjonowała w strukturach Klubu KOLEJARZ WODZISŁAW,
a od 1963 r. tzn. po fuzji klubów , klubie Górnik Wilchwy - Wodzisław i
jak inne sekcje korzystała z pomocy finansowej kopalni 1 Maja aż do roku 1981.

 • Sezon 1963/64 - awans zespołu do klasy „A”

 • Sezon 1964/65 - awans zespołu do ligi okręgowej

 • Sezon 1966/67 - awans zespołu do ligi międzywojewódzkiej

 • Sezon 1969/70 - awans zespołu do II ligi

 • Rok 1970 - w rankingu V miejsce

 • Rok 1971 - w rankingu przeprowadzonym przez Śląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego GKS Wodzisław zajął IV miejsce

 • Sezon 1971/72 - zajęcie drugiego miejsca w rozgrywkach II ligi za Zagłębiem Lubin- rozszerzenie działalności z młodzieżą, ścisła współpraca ze Szkołą Podstawową nr 5, w której utworzono szkółkę tenisa stołowego

 • Sezon 1976/77 - utworzono zespół żeński

 • Sezon 1978/79 - awans drużyny żeńskiej do II ligi

 • Rok 1981 - zakończenie działalności sekcji.

 

SEKCJA BOKSERSKA

 

Sekcja Bokserska funkcjonowała korzystając z pomocy
kopalni 1 Maja od roku 1963 do roku 1974.

W tym okresie sekcja zanotowała szereg sukcesów:

 

 • Rok 1963 - zdobycie tytułu Mistrza Śląska Juniorów przez R. Chromika
  - zdobycie tytułu Mistrza Polski Federacji „Górnik” przez A. Rudnego
  - awans zespołu do ligi okręgowej

 • Rok 1966 - zdobycie tytułu Wicemistrza Śląska Juniorów przez J. Wilka

 • Rok 1967 - rozszerzenie pracy z młodzieżą, co niemal natychmiast zaowocowało sukcesem na Mistrzostwach Śląska Juniorów.
  Mistrzem Śląska Juniorów został R. Przeworczyk.
  Brązowe medale zdobyli: E. Otawa, J. Wilk, W. Kopeć i J. Stańczak.

 • Rok 1968 - Mistrzem Śląska juniorów został W. Kopeć

 • Lata 1969 - 71 - seria sukcesów młodych pięściarzy GKS Wodzisław
  - Złote Medale Śląska juniorów zdobyli - K. Miensopust i A. Krzystała
  - Srebrne Medale zdobyli – A. Krzystała i W. Góral
  - Brązowe Medale zdobyli – A. Krzyształa i B. Sosna.

 • Rok 1971 - na Mistrzostwach Śląska Seniorów brązowy medal zdobył R. Przeworczyk

 

SEKCJA KOLARSKA

 

Sekcja działała pod patronatem kopalni 1 Maja od 1961 r. do 1979r.
od 1979 r. i liczyła do 25 czynnie uprawiających kolarstwo zawodników.

Największe osiągnięcia sekcji:

 • Rok 1961 - powstanie sekcji w strukturach Klubu GÓRNIK WILCHWY

 • Rok 1964 - zajęcie przez zespół GKS Wodzisław III miejsca Mistrzostwach Śląska wśród 25 drużyn kolarskich
  - rozszerzenie działalności o pracę z młodzieżą

 • Rok 1996 - III miejsce w kategorii juniorów w wyścigu Wodzisław - Łaziska – Wodzisław zajął H. Telaga 
  - wygranie w klasyfikacji drużynowej wyścigu „ Dookoła Ziemi Cieszyńskiej”

 • V miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów zajął J. Waleczek
 • Lata 1971 - 79 - sekcja była współorganizatorem Międzynarodowych Wyścigów Kolarskich → Wodzisław – Karwina – Wodzisław z okazji „ Dni Wodzisławia”SEKCJA SIATKÓWKI

 

Patronat Kopalni nad sekcją siatkówki datuje się od roku 1963,
z chwilą fuzji obu Klubów i trwał do roku 1978 (z przerwą w roku 1973)

I zespół sekcji do roku 1970 występował na parkietach klasy „A”, a w następstwie reorganizacji w klasie „B”. W roku 1972 sekcja po raz pierwszy zgłosiła do rozgrywek o Mistrzostwo Śląska zespół młodzieżowy.

 


 

 

Z wyżej przedstawionej działalności Klubu Sportowego w latach 1961 - 1990 widać wyraźnie jak wielki udział w rozwoju sportu na Ziemi Wodzisławskiej miała KWK 1 Maja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doceniając rolę sportu w życiu społeczeństwa postawiła na jego rozwój w wyżej podanym wymiarze, kładąc szczególny nacisk nawiązanie z Klubem jak największe grono młodzieży. Stąd istniejące sekcje rozszerzały swą działalność poprzez pracę z młodzieżą.

 

Kopalnia zadbała też o inwestycje zapewniające funkcjonowanie Klubu.

 

Wybudowano i oddano do użytku między innymi:

 

 • Obiekt gospodarczy na stadionie

 • Kawiarnie

 • Budynek – wieża nad wejściem na stadion

 • Treningowy stadion żużlowy

 • Stadion rezerwowy

 

 

 

W celu zachęcenia młodzieży do uprawiania sportu, Klub dzięki pomocy Kopalni organizował oprócz rozgrywek mistrzowskich, wyjazdy na turnieje i obozy sportowe do często odległych od Wodzisławia Śl. Miejsc w Polsce i zagranicą, zwłaszcza do bliskiej ówczesnej Czechosłowacji. Z klubami której ( Banik Ostrawa i FC Karvina) Klub miał od lat bliskie kontakty.

 

Taki sposób traktowania sportu przyniósł wymierne efekty.

 

Wodzisław Śląski - miasto na peryferiach Polski - stało się znane nie tylko w Polsce ale i poza jej granicami, głównie dzięki sukcesom sportowców.

 

Mieszkańcy Wodzisławia Śl. Mieli możliwość zobaczenia imprez sportowych na wysokim poziomie, zagospodarowywując swój wolny od pracy czas

 

Ponadto dał młodzieży Wodzisławia Śl. i regionu, możliwość wyboru uprawiania ulubionej dyscypliny sportowej, poznawanie dzięki sportowi wielu zakątków Polski, jej mieszkańców oraz skonfrontowanie swojego, nabytego w Klubie poziomu sportowego z innymi sportowcami.

 

Działalność Klubu koncentrowała się nie tylko na osiąganiu jak najlepszych wyników sportowych ale poprzez te sukcesy, klub miał możliwość wpływania na wychowanie młodzieży, umożliwienie jej udziału w sportowej rywalizacji i pożyteczne wyładowanie młodzieńczej energii.

 

 

 

Ta ze wszech miar pozytywna rola kopalni 1 Maja – niestety dziś już nieistniejącej – jako strategicznego sponsora klubu sportowego ODRA WODZISŁAW wina zostać przez mieszkańców Wodzisławia Śl. na stale zapamiętana i doceniona.

 

 

 

Opracowano w ramach działalności Koła SITG byłej KWK 1 Maja

 

Prace związane z tym przedsięwzięciem koordynował mgr inż. Jerzy Knopek

 

Styczeń 2011r.