Historia KWK "1 Maja"


Zarys historii budowy, eksploatacji i likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego „1 Maja”

 

 

1maj

 

Obszar Górniczy KWK 1 Maja wyznaczony był w południowym krańcu synkliny Chwałowickiej, pomiędzy nasunięciem Michałkowickim, a Orłowskim. Powierzchnia kopalni zlokalizowana była w Wichwach - obecnej dzielnicy Wodzisławia Śląskiego. 

Złoże kopalni charakteryzowało się bardzo silną gazowością ( IV kategoria zagrożenia metanowego ), pokładami o średniej miąższości około 1,0 m, przy czym eksploatację prowadzono systemem ścianowym w pokładach o wysokości od 0,7 m. Zanieczyszczenie węgla w nadawie do zakładu przeróbczego dochodziło do 40 %. Nachylenie pokładów sięgało 40 stopni, temperatura skał na poz. 850 wynosiła ok. 35 stopni, a na poz. 1040 ok. 44 stopnie. Pył węglowy zaliczony był do klasy B zagrożenia pyłowego. W latach 90-tych pojawiło się zagrożenie tąpaniami.  

W części Kopalni ( partia D ) występowało, spowodowane solami radu i baru, zagrożenie radiologiczne.

Obszar górniczy dochodził do około 56 km kwadratowych, a najdalsze ściany oddalone były od szybów zjazdowych, wentylacyjnych i wydobywczych ponad 6 km.ROK 1950

 • Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów podjął uchwałę o rozwoju Rybnickiego Okręgu Węglowego i budowie KWK „Mszana”.  ROK 1951
  • Wykonano pierwsze wykopy pod budynki i budowle urządzeń powierzchni Kopalni „Mszana”.
  • Dyrektorem Kopalni w budowie został mianowany inż. Leszek Kropaczek.   ROK 1952
  • Luty - przystąpiono do głębienia szybu II.
  • II kw. - rozpoczęto budowę bocznicy kolejowej Kopalnia – Wodzisław Śl. o dł. 4,2 km oraz przystąpiono do głębienia szybu I-go.
  • Kwiecień – w szybie II na gł. 30 m natrafiono na silną kurzawkę. Opanowano ją bez zamrażania górotworu.   ROK 1953
  • Ukończono budowę ujęcia wody pitnej w „Biadaczowie” – dzielnicy ówczesnych Wilchw.
  • Grudzień – rozpoczęto głębienie szybu III w Mszanie. 

   ROK 1954
  • Ukończono głębienie szybu II do poziomu 410m.
  • Maj – z szybu I rozpoczęto roboty górnicze na poz. 280 m.
  • czerwiec : 

   -  nastąpiło dwukrotne zapalenie metanu przy robotach strzelniczych,

   -  wprowadzono odpalanie ładunków materiałów wybuchowych z powierzchni przyszłej kopalni.
  • Grudzień – oddano do użytku budynek administracyjny Kopalni. 

   ROK 1955
  • Ukończono głębienie szybów - I - wydobywczego i II – wentylacyjnego - oba do poz. 410.
  • Wstrzymano głębienie szybu III z uwagi na występującą bardzo silną kurzawkę.
  • Uzyskano pierwsze przebicie wentylacyjne na poz 280m pomiędzy szybami I i II.
  • 5 maja – ze stacji kolejowej Wodzisław Śl. na kopalnię przyjechał pierwszy pociąg.   ROK 1956
  • Uzyskano przebicie wentylacyjne na poz 410 m pomiędzy szybami I i II .
  • Ukończono następujące obiekty :
   - stację ratownictwa górniczego,
   - remizę strażacką,
   - parowozownię,
   - nastawnie kolejowe na bocznicy,
   - budynki maszyn wyciągowych szybów I i II,
   - wieżę szybową szybu II,
   - budynek wentylatorów szybu II,
   - chłodnię kominową,
   - Dom Górnika,
  • Na szybie II po zakończeniu montażu maszyny wyciągowej o mocy 750 kW ( prod. NRD ) uruchomiono wyciąg pionowy.
  • Nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Kopalni. Dotychczasowy Dyrektor inż.L.Kropaczek przeszedł do pracy w WUG, a stanowisko po nim objął inż. Józef Albiński.

   ROK 1957
  • Dla bezpiecznego urabiania węgla (b. duże stężenia CH4) uruchomiono ładownię CARDOX.
  • Poważnymi przeszkodami w budowie Kopalni były: 

   - niedostateczna ilość sprężonego powietrza, 
   -  częste braki wozów spowodowane małą wydolnością urządzeń odstawczych na powierzchni i samego szybu, 
   -  brak przewozu lokomotywowego na dole kopalni,
   -  brak maszyn i urządzeń z napędem powietrznym niezbędnych w warunkach wysokiej metanowości kopalni,
   w tej sytuacji postanowiono czasowo wprowadzić transport konny na dole kopalni.
  • Na szybie I - wydobywczym całkowicie zakończono montaż maszyny wyciągowej klatkowej.
  • Ukończono montaż rozdzielni głównej 20/6 kV.
  • Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych. postawiło w ciągu zaledwie około 70 godzin 70 – metrową wieżę wyciągową szybu I.
  • Ukończono głębienie szybu IV – wentylacyjnego w Wodzisławiu w pobliżu sanatorium.
  • Wykonano połączenie wentylacyjne pomiędzy szybami I i II na poz. 245m.
  • Na powierzchni uruchomiono pierwszą sprężarkę powietrzną wirową TK-15 o wydajności 15 000 m3 na godz.
  • Dzięki inicjatywie organizacyjnej kolegów J. Jastrzębskiego, J. Matysiaka oraz E. Żura, założone zostało Koło SITG przy KWK 1 Maja.   ROK 1958
  • W drugim półroczu nastąpiło sukcesywne wprowadzanie do transportu dołowego lokomotyw typu „Jung”, napędzanych sprężonym powietrzem. Tym samym wyeliminowano uciążliwy transport przy pomocy kołowrotów i koni.
  • Inż. J. Albiński odwołany został ze stanowiska Dyrektora. Nowym Dyrektorem Kopalni mianowano mgr inż. Jana Matysiaka.
  • Wprowadzono tzw. centralne strzelanie z powierzchni kopalni, które realizowane było po wyjeździe całej załogi z podziemi.
  • Zakończono głębienie szybu V do poz. 280 m.
  • W celu zasilania napędów lokomotyw dołowych, na powierzchni uruchomiono dwie sprężarki wysokoprężne – tłokowe - na ciśnienie 200 atm. każda o wydajności 600 m3 na godz.

   ROK 1959
  • 22 marca w zajezdni lokomotyw na poz. 280 m podczas naprawiania elektrycznej lampy górniczej nastąpił wybuch metanu.
  • 11-czerwca - podczas drążenia przekopu równoległego do przekopu północnego na poz. 280 m w chwili odpalania otworów strzałowych nastąpiło zapalenie metanu. W gaszeniu pożaru brali między innymi udział ratownicy z Czechosłowacji.
  • W drugiej dekadzie września zakończono głębienie szybu III.
  • 23 września - w przekopie płd. na poz 280 m – prowadzonym z szybu V do szybu I, nastąpił wybuch metanu podczas rozsadzania bloku skalnego. Powodem wybuchu był „fukacz” spągowy w miejscu rozsadzanego bloku. W efekcie wybuchu nastąpiło częściowe zrzucenie obicia wieży szybowej #V.
  • 6-października – w przekopie zach. poz. 280 m – przez szczeliny z wnęki wiertniczej wdarła się kurzawka z metanem. Przy dopływie ok. 6 m3/min częściowo przytopiony został poziom 410 m. Po dwóch dobach nastąpiło samopodsadzenie przekopu zach. i zanik dopływu wody. Dla odwodnienia poziomu 410 ze względu na brak w Polsce silników ognioszczelnych o wymaganych mocach - zainstalowano we wlotach szybu I ( na podstawie opinii GIG i za zgodą OUG ) stację pomp napędzanych silnikami budowy zwykłej.
Strony: 1 2 3 Następna »
 • GKS Odra Wodzisław w latach mecenatu KWK 1 Maja

  Zakład opiekuńczy Klubu Sportowego - Kopalnia l Maja od chwili rozpoczęcia wydobycia węgla kamiennego, a więc od 1960 roku, wspierała rozwój sportu, przeznaczając znaczne środki finansowe na sponsorowanie organizacji sportowych, budowę i modernizację bazy sportowej oraz szkolenie utalentowanej sportowo młodzieży...........