Cele i struktura

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała organizacja naukowo­‑techniczna zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXVI Walnym Zjeździe SITG w dniu 18.11.2011 r. oraz ze zmianami uchwalonymi podczas XXVII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z dnia 20 listopada 2015 r.

W dniu 15.11.2019 r. odbył się XXVIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

 • Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
 • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
 • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno­‑organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
 • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
 • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
 • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
 • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
  Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
 • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

Działalność statutowa Stowarzyszenia oprócz jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest w Komisjach Problemowych oraz powoływanych zespołach roboczych. Zasadnicze działania tych zespołów to m.in.: organizacja kongresów, konferencji, sympozjów i forów dyskusyjnych.

Całością prac kieruje Rada Oddziału oraz wyłoniony z jej grona Zarząd Oddziału wraz z Prezesem.

XXVIII Walne Zgromadzenie Oddziału SITG Rybnik odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r. Uczestniczyło w nim 52 delegatów (na 82 wybranych) z kół zakładowych. W tajnym głosowaniu delegaci wybrali nowe władze:

Rada Oddziału

Zarząd Oddziału

 1. Prezes — Marian Kurpas
 2. Wiceprezes — Wojciech Kłosok
 3. Wiceprezes — Wiesław Kopiec
 4. Wiceprezes — Adam Siedlaczek
 5. Wiceprezes — Aleksander Szymura
 6. Sekretarz — Halina Nosal
 7. Skarbnik — Teresa Bulenda

Członkowie Rady Oddziału

 1. Mieczysław Wojtyński
 2. Wiesław Grzybowski
 3. Łucjan Kurcok
 4. Rafał Dobrzyński
 5. Cyprian Antosz
 6. Leon Topol (zmarł)
 7. Marek Przystasz
 8. Damian Tomiczek
 9. Andrzej Kuziak

Prezesi Kół Zakładowych

 1. Adam Musioł — Rydułtowy
 2. Grzegorz Gwoździk — Marcel
 3. Tomasz Tkocz — Chwałowice
 4. do końca 2020 Czesław Mazurek — Jankowice
 5. Łukasz Szlązak — Jastrzębie­‑Bzie
 6. Paweł Zimoń — Zofiówka
 7. Jarosław Twardokęs — Borynia
 8. Marcin Mikołajczyk (do marca 2021 Zbigniew Czarnecki) — Pniówek
 9. Adam Wałach — SRK Krupiński
 10. Mirosław Kwiatkowski — Budryk
 11. Antoni Mainczyk — PST Transgór S.A. (likwidacja koła z końcem 2020)
 12. Wiesław Grzybowski — PRG Rybnik
 13. Norbert Gzuk — OUG Rybnik
 14. Jerzy Breger — ZOK Sp. z o.o.
 15. Jerzy Majchrzak — JSW S.A.
 16. Jacek Długosz — Elektrociepłownie
 17. Artur Michałowski — PGNiG Termika
 18. Marian Lasek — AZIS
 19. Grzegorz Marks — ZOK II Rybnik

Seniorzy

 1. Jerzy Grycman — Anna
 2. Eugeniusz Skorupa — 1 Maja
 3. Joachim Rduch — Ignacy
 4. Edmund Korzuch — Zarząd Oddziału
 5. Urszula Konopka — ELROW
 6. Stanisław Kondziołka — PRG Jastrzębie

Wykaz Kół Zakładowych i Kół Seniora

L.p. Koła Zakładowe Prezes Sekretarz Skarbnik
1 Rydułtowy
ul. Leona 2
44-280 Rydułtowy
Kol.
Adam Musioł
Kol.
Jolanta Mojżysz
Kol.
Grażyna Piechulek
2 Marcel
ul. Korfantego 52
44-310 Radlin
Kol.
Grzegorz Gwoździk
Kol.
Damian Tomiczek
Kol.
Adam Ledwoń
3 Chwałowice
ul. 1-Maja 26
44-206 Rybnik
Kol.
Tomasz Tkocz
Kol.
Bogdan Grajner
Kol.
Danuta Hanak
4 Jankowice
ul. Jastrzębska 12
44-253 Rybnik
Kol.
Czesław Mazurek
Kol.
Jerzy Śpiewok
Kol.
Tomasz Dyrda
5 Jastrzębie­‑Bzie
ul. Górnicza 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Łukasz Szlązak
Kol.
Tomasz Chiliński
Kol.
Renata Walica
6 Zofiówka
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Paweł Zimoń
Kol.
Krzysztof Górecki
Kol.
Stefania Witamborska
7 Borynia
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Jarosław Twardokęs
Kol.
Arkadiusz Żydek
Kol.
Natasza Brzozoń­‑Patała
8 Pniówek
ul. Krucza 18
43-251 Pawłowice
Kol.
Zbigniew Czarnecki
Kol.
Krzysztof Filipowicz
Kol.
Arkadiusz Frymarkiewicz
9 SRK — Oddział KWK Krupiński
ul. Piaskowa 35
43-267 Suszec
Kol.
Adam Wałach
Kol.
Karolina Fijałkiewicz
Kol.
Katarzyna Gizler
10 Budryk
ul. Zamkowa 10
44-178 Ornontowice
Kol.
Mirosław Kwiatkowski
Kol.
Urszula Dziki
Kol.
Dorota Paździor
11 PST Transgór S.A.
ul. Jankowicka 9
44-200 Rybnik
Kol.
Antoni Mainczyk
Kol.
Janusz Gaszka
Kol.
Bronisław Jendrośka
12 Przedsiębiorstw Robót Górniczych
ul. Wiejska 7
44-200 Rybnik
Kol.
Wiesław Grzybowski
Kol.
Marek Szebesta
Kol.
Wiesława Polak
13 OUG Rybnik
ul. B. Chrobrego 8
44-200 Rybnik
Kol.
Norbert Gzuk
Kol.
Tomasz Zychma
Kol.
Lucjan Spakowski
14 ZOK Sp. z o.o.
ul. Boczna 24
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Jerzy Berger
Kol.
Adrian Sobik
Kol.
Józef Kuboszek
15 JSW S.A.
Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Jerzy Majchrzak
Kol.
Rafał Dobrzyński
Kol.
Renata Dziwoki
16 Elektrociepłownie
ul. Rymera 4
44-270 Rybnik
Kol.
Jacek Długosz
Kol.
Paweł Pillar
Kol.
Leszek Kukułka
17 PGNIG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
ul. Rybnicka 6c
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Artur Michałowski
Kol.
Marzena Damiec
Kol.
Beata Porębska
18 AZIS Mining Service Sp. z o.o.
Oś. 1-Maja 16 K
44-304 Wodzisław Śl.
Kol.
Marian Lasek
Kol.
Stanisław Wycisk
Kol.
Daniel Grodoń
19 ZOK II Rybnik Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 26
44-200 Rybnik
Kol.
Grzegorz Marks
Kol.
Ewa Smuda
Kol.
Ireneusz Granieczny
  Koła Seniorów  
1 Anna
ul. Ks. P. Skwary 21
44-370 Pszów
Kol.
Jerzy Grycman
Kol.
Jan Kasprowicz
Kol.
Henryk Rudzki
2 „1-Maja” Kol.
Eugeniusz Skorupa
Kol.
Marian Plewnia
Kol.
Andrzej Cichy
3 „Ignacy” Kol.
Joachim Rduch
Kol.
Lucjan Nosiadek
Kol.
Jerzy Latoń
4 Zarząd Oddziału Rybnik Kol.
Edmund Korzuch
  Kol.
Jerzy Kocjan
5 ELROW Kol.
Urszula Konopka
Kol.
Małgorzata Michalczyk
6 PRG Jastrzębie Kol.
Stanisław Kondziołka
Kol.
Henryk Gociek
Kol.
Krystyna Dąbrowska­‑Macewicz

Komisja Rewizyjna Zarządu Oddziału w składzie:

 • Kol. Edward Kołeczko — Przewodniczący,
 • Kol. Teresa Guzy — Z‑ca Przewodniczącego,
 • Kol. Grażyna Piechulek — członek,
 • Kol. Stanisław Wypior — członek.

Delegatami na Zjazd SITG wybrani zostali:

 • Wojciech Kłosok,
 • Halina Nosal,
 • Teresa Bulenda,
 • Wiesław Kopiec,
 • Wiesław Grzybowski,
 • Edward Kołeczko,
 • Cyprian Antosz,

a ich zastępcą: Damian Tomiczek.

Oddział Rybnik

Oddział SITG w Rybniku skupia 2785 członków (w tym 859 seniorów) i jest największym liczebnie Oddziałem Stowarzyszenia. Stanowią go:

 • 19 Kół Zakładowych,
 • 6 Kół Seniorów,
 • 9 Klubów Seniora,
 • 7 Komisji Problemowych.
L.p. Nazwa Koła Zakładowego Ogólna liczba członków
2015 2016 2017 2018
1 Rydułtowy 190 164 161 158
2 Anna 90 73  
3 Marcel 386 340 325 328
4 Chwałowice 327 308 293 277
5 Jankowice 155 223 221 231
6 Jastrzębie 255 180 205 206
7 Borynia 379 300 296 302
8 Zofiówka 295 224 201 202
9 Pniówek 359 329 332 297
10 Krupiński 181 120  
11 SRK Krupiński   18 29
12 Budryk 150 168 168 179
13 Transgór 17 16 17 17
14 PRG Rybnik 97 89 72 76
15 JSW S.A. 61 47 43 43
16 OUG Rybnik 37 36 27 23
17 JZR Sp. z o.o. 40 39 34  
18 ZOK Jastrzębie 71 62 51 58
19 PGNiG Termika 66 60 50 49
20 JSK 16 14  
21 Elektrociepłownie Rybnik 30 29 26 25
22 AZIS 28 20 16 15
23 PROREM 23 19
24 ZOK II Rybnik 16 16 15 15
  Nazwa Koła Seniorów  
25 Anna   67 61
26 1 Maja 77 77 65 62
27 Ignacy 40 37 34 31
28 ZO SITG 20 20 20 18
29 ELROW 18 15 15 15
30 PRG Jastrzębie 23 23 24 23

Komisje Problemowe

Komisja Młodej Kadry i Techniki

 • Cyprian Antosz — przewodniczący
 • Tomasz Nosiadka — z‑ca przewodniczącego
 • Jarosław Pawelec — z‑ca przewodniczącego

Komisja Mierniczo­‑Geologiczna, Budownictwa i Ochrony Środowiska

 • Ryszard Fuchs — przewodniczący
 • Jerzy Majchrzak — z‑ca przewodniczącego
 • Tatiana Rusin — z‑ca przewodniczącego

Komisja Krótkofalowców

 • Romuald Duda — z‑ca przewodniczącego

Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczych

 • Tomasz Zychma — przewodniczący
 • Jerzy Grycman — z‑ca przewodniczącego
 • Tomasz Mainczyk — z‑ca przewodniczącego

Komisja Seniorów

 • Aleksander Żabicki — przewodniczący
 • Stanisław Urbańczyk — z‑ca przewodniczącego

Komisja Turystyki i Rekreacji

 • Marek Przystasz — przewodniczący
 • Damian Szramowski — z‑ca przewodniczącego
 • Antoni Solich — z‑ca przewodniczącego

Komisja Przeróbki Węgla

 • Krystian Pompa — przewodniczący
 • Andrzej Bajer — z‑ca przewodniczącego
 • Roman Wenglorz — z‑ca przewodniczącego

Starsze wersje: