Cele i struktura

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała organizacja naukowo­‑techniczna zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest o Statut zatwierdzony na XXVI Walnym Zjeździe SITG w dniu 18.11.2011 r. oraz ze zmianami uchwalonymi podczas XXVII Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z dnia 20 listopada 2015 r. W dniu 15.11.2019 r. odbył się XXVIII Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

 • Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
 • Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
 • Inspirowanie przedsięwzięć techniczno­‑organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
 • Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
 • Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
 • Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
 • Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników. Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
 • Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

Działalność statutowa Stowarzyszenia oprócz jego jednostek organizacyjnych prowadzona jest w Komisjach Problemowych oraz powoływanych zespołach roboczych. Zasadnicze działania tych zespołów to m.in.: organizacja kongresów, konferencji, sympozjów i forów dyskusyjnych. Całością prac kieruje Rada Oddziału oraz wyłoniony z jej grona Zarząd Oddziału wraz z Prezesem.

XXIX Walne Zgromadzenie Oddziału SITG Rybnik odbyło się w dniu 6 czerwca 2023 r. Uczestniczyło w nim 53 delegatów (na 69 wybranych) z kół zakładowych. W tajnym głosowaniu delegaci wybrali nowe władze:

Rada Oddziału

Zarząd Oddziału

 1. Prezes — Marian Kurpas
 2. Wiceprezes — Wojciech Kłosok
 3. Wiceprezes — Wiesław Kopiec
 4. Wiceprezes — Adam Siedlaczek
 5. Wiceprezes — Cyprian Antosz
 6. Wiceprezes — Halina Nosal
 7. Sekretarz — Teresa Bulenda
 8. Skarbnik — Danuta Hanak

Członkowie Rady Oddziału

 1. Grażyna Piechulek
 2. Wiesław Grzybowski
 3. Łucjan Kurcok
 4. Jerzy Grycman
 5. Marek Przystasz
 6. Damian Tomiczek
 7. Andrzej Kuziak
 8. Jarosław Pawelec
 9. Łukasz Małek

Komisja Rewizyjna

 1. Edward Kołeczko — Przewodniczący
 2. Marek Szebesta
 3. Stefania Witamborska
 4. Urszula Konopka

Delegaci na Walny Zjazd SITG

 1. Wojciech Kłosok
 2. Halina Nosal
 3. Teresa Bulenda
 4. Edward Kołeczko
 5. Wiesław Grzybowski
 6. Cyprian Antosz
 7. Wiesław Kopiec — rezerwa

Prezesi Kół Zakładowych i Kół Seniora

 1. Adam Musioł — Rydułtowy
 2. Grzegorz Gwoździk — Marcel
 3. Łukasz Małek — Chwałowice
 4. Jan Szymiczek — Jankowice
 5. Marek Kubica — Jastrzębie­
 6. Arkadiusz Gładysiak — Zofiówka
 7. Łukasz Tobiczyk — Borynia
 8. Marcin Mikołajczyk — Pniówek
 9. Mirosław Kwiatkowski — Budryk
 10. Wiesław Grzybowski — PRG Rybnik
 11. Norbert Gzuk — OUG Rybnik
 12. Jerzy Breger — ZOK Sp. z o.o.
 13. Jerzy Majchrzak — JSW S.A.
 14. Marian Lasek — AZIS Mining Service
 15. Grzegorz Marks — ZOK II Rybnik

Koła Seniorów

 1. Jerzy Grycman — Anna
 2. Eugeniusz Skorupa — 1 Maja
 3. Urszula Konopka — ELROW
 4. Stanisław Kondziołka — PRG Jastrzębie

Wykaz Kół Zakładowych i Kół Seniora

L.p.Koła ZakładowePrezesSekretarzSkarbnik
1 Rydułtowy
ul. Leona 2
44-280 Rydułtowy
Kol.
Adam Musioł
Kol.
Jolanta Mojżysz
Kol.
Grażyna Piechulek
2 Marcel
ul. Korfantego 52
44-310 Radlin
Kol.
Grzegorz Gwoździk
Kol.
Damian Tomiczek
Kol.
Adam Ledwoń
3 Chwałowice
ul. 1-Maja 26
44-206 Rybnik
Kol.
Łukasz Małek
Kol.
Bogdan Grajner
Kol.
Danuta Hanak
4 Jankowice
ul. Jastrzębska 12
44-253 Rybnik
Kol.
Jan Szymiczek
Kol.
Adam Mencel
Kol.
Tomasz Dyrda
5 Jastrzębie­
ul. Górnicza 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Marek Kubica
Kol.
Tomasz Chiliński
Kol.
Renata Walica
6 Zofiówka
ul. Rybnicka 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Arkadiusz Gładysiak
Kol.
Krzysztof Górecki
Kol.
Stefania Witamborska
7 Borynia
ul. Węglowa 4
44-268 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Łukasz Tobiczyk
Kol.
Marcin Pęcherz
Kol.
Natasza Brzozoń­‑Patała
8 Pniówek
ul. Krucza 18
43-251 Pawłowice
Kol.
Marcin Mikołajczyk
Kol.
Krzysztof Filipowicz
Kol.
Arkadiusz Frymarkiewicz
9 Budryk
ul. Zamkowa 10
44-178 Ornontowice
Kol.
Mirosław Kwiatkowski
Kol.
Urszula Dziki
Kol.
Dorota Paździor
10 Przedsiębiorstw Robót Górniczych
ul. Wiejska 7
44-200 Rybnik
Kol.
Wiesław Grzybowski
Kol.
Marek Szebesta
Kol.
Ludmiła Skrzypiec
11 OUG Rybnik
ul. B. Chrobrego 8
44-200 Rybnik
Kol.
Norbert Gzuk
Kol.
Tomasz Zychma
Kol.
Lucjan Spakowski
12 ZOK Sp. z o.o.
ul. Boczna 24
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Jerzy Berger
Kol.
Adrian Sobik
Kol.
Józef Kuboszek
13 JSW S.A.
Aleja Jana Pawła II 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Kol.
Jerzy Majchrzak
Kol.
Rafał Dobrzyński
Kol.
Sergiusz Kucharski
14 AZIS Mining Service Sp. z o.o. Kol.
Marian Lasek
Kol.
Stanisław Wycisk
Kol.
Joanna Kieloch
15 ZOK II Rybnik Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 26
44-200 Rybnik
Kol.
Grzegorz Marks
Kol.
Jan Smuda
Kol.
Piotr Cylc
L.p.Koła SeniorówPrezesSekretarzSkarbnik
1 Anna
ul. Ks. P. Skwary 21
44-370 Pszów
Kol.
Jerzy Grycman
Kol.
Jan Kasprowicz
Kol.
Henryk Władarz
2 „1-Maja” Kol.
Eugeniusz Skorupa
Kol.
Marian Plewnia
Kol.
Andrzej Cichy
3 ELROW Kol.
Urszula Konopka
Kol.
Małgorzata Michalczyk
4 PRG Jastrzębie Kol.
Stanisław Kondziołka
Kol.
Krystyna Dąbrowska­‑Macewicz

Oddział Rybnik

Oddział SITG w Rybniku skupia 2785 członków (w tym 859 seniorów) i jest największym liczebnie Oddziałem Stowarzyszenia. Stanowią go:

 • 15 Kół Zakładowych,
 • 4 Koła Seniorów,
 • 9 Klubów Seniora,
 • 7 Komisji Problemowych.

Komisje Problemowe

 1. Komisja Młodej Kadry i Techniki
 2. Komisja Mierniczo­‑Geologiczna, Budownictwa i Ochrony Środowiska
 3. Komisja Krótkofalowców
 4. Komisja Muzealnictwa i Tradycji Górniczych
 5. Komisja Seniorów
 6. Komisja Turystyki i Rekreacji
 7. Komisja Przeróbki Węgla i Kopalń Odkrywkowych

Archiwum