Sprawozdanie 2018

Aktualnie Oddział nasz liczy 2740 inżynierów i techników, zrzeszonych w 19 Kołach Zakładowych, 6 Kołach Seniorów i 10 Klubach Seniorów. W naszych szeregach jest 1797 członków czynnych zawodowo i 943 seniorów.

Działalność gospodarcza

Grupa Rzeczoznawców wykonała na przestrzeni roku 2018 148 opracowań, które dotyczyły poważnych dokumentacji i ekspertyz związanych z profilaktyką budowlaną, usuwaniem szkód górniczych w obiektach powierzchniowych, ocenę aktualnego stanu technicznego obiektów kubaturowych i liniowych. Wykonaliśmy także szereg opracowań związanych z prognozowaniem wstrząsów górniczych dla kopalń PGG S.A., kopalń JSW oraz dla SRK S.A. dokumentację geologiczną. Opracowane przez nas i złożone dokumenty do koncesji zaowocowały przyznaniem w listopadzie 2018 r Kopalni ROW Ruchom „Marcel” i „Rydułtowy” koncesji na wydobywanie węgla i metanu.

Wśród autorów lub współautorów wielu opracowań naszej Grupy Rzeczoznawców są znani i cenieni pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej i AGH, a kilku z nich gościmy dzisiaj na naszym spotkaniu.

2018 r.

17.01.18 Noworoczne, plenarne zebranie Zarządu Oddziału. 55 uczestników. Zatwierdzenie planu pracy (Restauracja „Europa”)
24.01.18 Zebranie przewodniczących Klubów i Kół Seniora (plany pracy i preliminarze)
31.01.18 Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (programy działania preliminarze)
22—23.02.18 Udział naszych przedstawicieli w Konferencji dla Młodej Kadry na temat sieci i urządzeń zasilających połączonej ze zwiedzaniem fabryki i kop. Bogdanka
11.04.18 Spotkanie robocze przewodniczących Klubów i Kół Seniora
17.05.18 Doroczne spotkanie seniorów w Ośrodku „Pradziad” w Rogowie. 297 uczestników
18—19.05.18 Zagroń — Istebna: Konferencja dot. przeróbki mechanicznej węgla. Temat przewodni to „Modernizacja zakładu przeróbki mechanicznej węgla kop. Pniówek”. Uczestniczyło 71 osób.
18—20.05.18 Szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych w Kudowie. 35 uczestników.
23—24.06.18 XX Turniej Tenisowy o puchar Sekretarza Generalnego w Bytomiu. Nasza drużyna zajęła III miejsce.
9—10.08.18 Społeczny PRE_COP24 (Polska droga do czystego środowiska). Organizatorem technicznym jest nasz Oddział, gospodarzem Związki Zawodowe oraz Górnictwo OK. Udział naukowców i związkowców z całego świata.
1.07.18 Nasi przedstawiciele „zawłaszczyli” kolejny obszar w Zarządzie Głównym SITG. Koledzy Aleksander Żabicki i Stanisław Urbańczyk zostali powołani odpowiednio na Przewodniczącego i Sekretarza Głównej Komisji Seniorów. (mamy ponadto Wiceprezesa Zarządu Głównego i Przewodniczącego Młodej Kadry).
31.08—2.09.18 VIII Krajowe spotkanie młodszych pokoleń górniczych. Pierwsza część odbyła się w Katowicach, a druga w Lublinie, 180 uczestników, w tym 20 z naszego Oddziału.
18.09.18 XXIII Koleżeńskie Spotkanie Seniorów. W spotkaniu uczestniczyły 102 osoby.
21—23.09.18 Spotkanie miast, gmin i stowarzyszeń górniczych Słowacji. Wyjazd zorganizowany przez Komisję Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Młodej Kadry. Udział wzięło 12 osób.
17—19.10.18 Konferencja naukowo­‑techniczna pt. „Ochrona Środowiska na terenach górniczych” — Szczyrk. Udział Kol. Wice Prezesa W. Kłosoka
29.09.18 XVI Krajowy Turniej Piłki Siatkowej SITG. III miejsce Oddziału w Rybniku.
5—7.10.18 XXII Konferencja szkoleniowa geologów i pracowników ochrony środowiska pt. „Model 3D, problemy, korzyści i cele”. Bełchatów — Wawrzkowizna. 95 uczestników.
19.10.18 XX Turniej Skata Seniorów o Puchar Prezesa Oddziału SITG w Rybniku. Udział wzięło 11 czteroosobowych drużyn.
25.10.18 XXV Konferencja naukowo-techniczna „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. W konferencji uczestniczyło 127 osób.

Nasz Oddział SITG zorganizował wspólnie z Grupą Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK działającą przy AGH w Krakowie Międzynarodowe Seminaria dotyczące polityki klimatycznej świata w świetle Porozumienia Paryskiego. Przedstawiciele JSW jako współorganizatorzy uczestniczyli w nich w ramach panelu poświęconego innowacyjnym technologiom wykorzystania węgla.