Sprawozdanie 2016

 


Szanowni goście koleżanki i koledzy

 

Jubileuszowy rok 2016 rozpoczęliśmy ze stanem osobowym 3959 inżynierów i techników, zgromadzonych w 23 Kołach Zakładowych 5 Kołach Seniorów i 13 Klubach Seniorów. W naszych szeregach było 3020 koleżanek i kolegów zawodowo czynnych oraz 939 seniorów.

 


Działalność gospodarcza:

 

Grupa Rzeczoznawców zrealizowała 140 zleceń (od poważnych dokumentacji związanych z uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla i metanu do drobnych opinii dla budynków jednorodzinnych)

 

Ośrodkowi Szkolenia pozostały jedynie smutne resztki, po potężnych monopolistach jakimi stali się KOS i SIG. W roku 2016 przeprowadzono tylko jedno szkolenie dla osób kierownictwa i wyższego dozoru górniczego kopalń JSW p.t. „Prawidłowy stan obudowy podziemnych wyrobisk górniczych – wyznacznikiem bezpiecznego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w warunkach zagrożenia zawałami i opadem skał” (33 uczestników)

 


Działalność statutowa

 

14.01

Noworoczne zebranie plenarne Zarządu Oddziału w Restauracji „Amadeus”. Uczestników 57.

18.01

Spotkanie noworoczne Zarządu Głównego SITG. Oddział reprezentowali kol. W. Kłosok i A. Sosna.

20.01

Robocze spotkanie przewodniczących klubów i kół seniora.

03.02

Spotkanie przewodniczących Komisji Problemowych.

10.02

Powołanie komitetu organizacyjnego obchodów 70-lecia Oddziału SITG w Rybniku.

25.02

Spotkanie przewodniczących klubów i kół seniora.

5-22.03

Wyprawa krótkofalowców na wyspę San Andreas. Nasz klub reprezentowali kol. W. Kłosok, R. Gładysz i P. Górzański.

21.04

Udział delegacji Oddziału w uroczystości nadania imienia Jana Mitręgi – długoletniego prezesa Zarządu Głównego SITG – skwerowi przy ul. Bytomskiej 40 w Siemianowicach Śl.

02.05

Udział delegacji w apelu poświęconym 95 rocznicy III Powstaniu Śląskiego przy mogile powstańców na cmentarzu parafialnym w Rybniku.

10.05

Wizyta 3 osobowej delegacji rzeczoznawców z Niemiec (ze zjazdem na kop. Rydułtowy).

19.05

IX Integracyjne spotkanie seniorów SITG „Powitanie lata” (Restauracja „Amadeus”. Uczestników 283).

20-22.05

Wyjazd szkoleniowy sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych do Kroczyc w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestników 36.

7-8.06

VI Ogólnopolskie Spotkanie Młodszych Pokoleń Górniczych w Wieliczce. Z rybnickiego Oddziału udział w spotkaniu wzięło 22 kolegów.

10-12.06

8-mio osobowa delegacja naszego Oddziału na 16 Europejskie Dni Górników i Hutników – Knappentag do czeskiego Pribramu.

26-29.06

Wizyta w Parlamencie Europejskim. Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht zaprosił grupę mieszkańców województwa śląskiego do zwiedzenia ich siedziby w Brukseli. Staraniem Zarządu Oddziału zmieścili się w tej delegacji koledzy W. Kłosok, W. Grzybowski, Z. Mencel i E.Korzuch.

12.07

Opracowanie 11-to stronicowego materiału do suplementu do „Kroniki SITG” w związku ze zbliżającym się 125-leciem Stowarzyszenia.

12-14.08

IX Spotkanie Miast i Gmin Górniczych Słowacji w Gelnicy. Udział wzięła nasza 8-osobowa, mundurowa delegacja.

23-25.09

XX Konferencja Szkolenia Geologów i Pracowników Ochrony Środowiska. Konferencja odbyła się w miejscowości Jastrząb k.Poraja na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Uczestniczyło 68 osób..

VII-IX

Konkurs fotograficzny „Ocalić od zapomnienia – Co nam zostało po zlikwidowanych kopalniach. Startowało osiem osób, wpłynęło do Zarządu Oddziału 38 prac. Pierwsze miejsce zdobył Tomasz Karnowka za fotografię nr 3 z cyklu „Ignacy nocą”.

23.09

Uroczyste obchody 70-lecia Oddziału STG w Rybniku odbyły się w dawnym Domu Kultury kop. Rydułtowy z udziałem 135 osób.

15.10

XVII turniej Skata Seniorów o Puchar Prezesa w klubie NOT kopalni Chwałowice.

15-16.10

XIV Krajowy Turniej Oddziałów SITG w Piłce Siatkowej odbył się w hali sportowej Zespołu Szkół w Puchaczowie. Gospodarzem był Oddział Lublin. Nasi siatkarze zajęli I miejsce.

25.10

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. Odbyła się w zabytkowej kopalni „Ignacy”. Patronat prezesa WUG. Opracowano 30 referatów. Uczestników 118.

14.12

Spotkanie Świąteczne. Uczestników 24.

 

Kończąc to sprawozdanie pragnę serdecznie podziękować wszystkim koleżankom i kolegom za trud włożony w SITG-owską działalność w minionym roku. Składam również wielkie dzięki za życzliwość i wsparcie Władzom Górniczym, kierownictwu JSW, PGG i podległych im kopalń, Muzeum w Rybniku, OSRG w Wodzisławiu Śl. oraz Izbie Przemysłowo-Handlowej w Rybniku.

 

 

Szczęść Boże!