Konferencje rok 2003

ROK 2003VIII konferencja Naukowo-Techniczna

Odbyła się w dniu 30 października 2003 r. w Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej w Rybniku poświęcona była tematowi: „Ochrona środowiska w granicach administracyjnych miast i gmin w warunkach optymalnej eksploatacji górniczej w Rybnickim Okręgu Przemysłowym”.

Konferencja zorganizowana została przez:

- Oddział SITG w Rybniku :

Komisja Mierniczo-Geologiczna i Ochrony Środowiska,

- Koło SITG przy OUG w Rybniku,

- Urząd Miasta Rybnik,

- Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.

Obradom przewodniczył dyrektor OUG Rybnik mgr inż. Zbigniew Schinohl. Przed rozpoczęciem sesji roboczej słowo wstępne wygłosili senator RP Adam Graczyński i nowy dyrektor Centrum prof. Joachim Kozioł. Senator RP prof. Bernard Drzęźla w przesłanym liście usprawiedliwił swoją nieobecność i życzył uczestnikom owocnych obrad.

Program konferencji obejmował 33 referaty i 4 komunikaty.  

Referaty podzielono na 5 bloków tematycznych:

- Zagadnienia ogólne,

- Optymalna eksploatacja górnicza,

- Wpływ eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu, 

- Profilaktyka i usuwanie szkód górniczych,

- Likwidacja zakładów górniczych.

W konferencji udział wzięło 137 osób, w tym profesorowie AGH, Politechniki Śląskiej, GIG’u oraz Instytutu Techniki Budowlanej. Obecni byli przedstawiciele WUG i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na uwagę zasługują 2 przerywniki jakie miały miejsce w trakcie trwania konferencji.

- Z okazji 100-lecia KWK „Chwałowice” wręczono dyrektorowi kopalni mgr inż. Stanisławowi Konskowi specjalny adres gratulacyjny i kwiaty. Dyrektor zaprosił uczestników na uroczystości jubileuszowe w dniu 4.12.2003 r.

- Wiceprezydent Rybnika mgr Józef Cyran wręczył przedstawicielowi firmy „UTEX” wyróżnienie – dyplom, kwiaty i szklany puchar symbolizujący kroplę czystej wody – za efektywne działanie na rzecz czystości wód.

Wyróżnienie (w tym roku wręczone po raz drugi) przyznawane jest przez kapitułę w składzie:

- Prezydent Miasta (w którym odbywa się konferencja),

- dr Irena Pluta (GIG),

- mgr inż. Adolf Sosna (Z.O. SITG).

Na zakończenie konferencji najwytrwalsi uczestnicy wysłuchali koncertu harmonijek ustnych słynnego trio „Con Brio”.