Ramowy plan pracy 2013

 Ramowy plan pracy

Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2013

 

L.p.

Temat

Termin

1

Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań.

cały rok na bieżąco

2

Udział członków Prezydium Zarządu Oddziału w zebraniach Zarządów Kół Zakładowych.

na bieżąco
terminy do uzgodnienia

3

Noworoczne Plenarne zebranie.

17 styczeń

4

Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora.

22 styczeń

5

Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (ustalenie działalności).

4 luty

6

Spotkanie integracyjne członków SITG – Rybnickie Centrum Kultury.

15 luty

7

Spotkanie przedstawicieli Zarządu Oddziału ze służbami szkoleniowymi, BHP i Głównymi Elektrykami kopalń.

maj/czerwiec

8

Przyjęcie delegacji chińskiej z kopalń Zjednoczenia Da Tun.

termin wg uzgodnienia

9

Wyjazd delegacji Zarządu Oddziału do Chin.

termin wg uzgodnienia

10

Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych – Bańska Szczawnica.

maj/czerwiec

11

Zorganizowanie trzech spotkań Seniorów.

maj i wrzesień

12

Zorganizowanie XXXIX Dni Techniki ROP, przygotowanie dwóch konferencji i jednego Seminarium.

wrzesień/październik/listopad

13

Jesienne Plenarne zebranie.

1 dekada listopada

14

Przyjęcie delegacji Stowarzyszenia Wychowanków Uniwersytetu Technicznego w Pretorii.

grudzień

15

Zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów górniczych i budowniczych.

grudzień

16

Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej oraz szkoleniowej.

na bieżąco

17

Udział członków Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje.

na bieżąco

18

Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału Rybnik.

na bieżąco

19

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:
- szkolenia BHP i specjalistyczne,
- opracowywanie ekspertyz, dokumentacji, operatów szacunkowych itp.

 

20

W miarę posiadania środków, dalsza pomoc finansowa studentom z niezamożnych rodzin członków SITG oraz przyznawanie zapomóg losowych.

 

21

Pomoc prawna w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych.

 

22

Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, Stacją Ratowniczą, stowarzyszeniami technicznymi, społecznymi i samorządowymi.

 

 

 

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG Rybnik dnia 17.01.2013 r.