Ramowy plan pracy 2015

 Ramowy plan pracy

Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2015

 

L.p.

Temat

Termin

1

Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań.

cały rok na bieżąco

2

Współorganizowanie i dofinansowanie – w miarę posiadanych środków – imprez Głównej Komisji Młodej Kadry tj. sympozjów i wyjazdów dla wymiany doświadczeń.

maj - wrzesień

3

Noworoczne Plenarne zebranie.

21 styczeń

4

Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora.

22 styczeń

5

Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (ustalenie programu działalności).

3 luty

6

Wyjazd delegacji technicznej Zarządu Oddziału do RPA.

termin wg uzgodnienia

7

Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych.

8-10 maj

8

Walne Zgromadzenie Oddziału.

10.06

9

Zorganizowanie trzech spotkań Seniorów.

maj i wrzesień

10

Zorganizowanie Dni Techniki ROP. Przygotowanie dwóch konferencji i jednego seminarium.

czerwiec/październik/listopad

11

40-lecie podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy SITG ZO Rybnik a Muzeum w Rybniku.

wrzesień

12

Jesienne Plenarne zebranie.

listopad

13

Zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów górniczych i budowniczych.

grudzień

14

Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG.

na bieżąco

15

Udział członków Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje.

na bieżąco

16

Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału Rybnik.

na bieżąco

17

Prowadzenie działalności gospodarczej poprzez:
- szkolenia BHP i specjalistyczne,
- opracowywania Grupy Rzeczoznawców.

 

18

W miarę posiadania środków, dalsza pomoc finansowa studentom z niezamożnych rodzin członków SITG oraz wnioskowanych przez Koła Zakładowe zapomóg losowych.

 

19

Pomoc prawna w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych.

 

20

Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, Stacją Ratowniczą, stowarzyszeniami technicznymi, społecznymi i samorządowymi.

 

 

 

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG Rybnik dnia 21.01.2015 r.