Ramowy plan pracy 2017

 Ramowy plan pracy

Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2017

 

L.p.

Temat

Termin

1

Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań.

cały rok na bieżąco

2

Współorganizowanie i dofinansowanie – w miarę posiadanych środków – imprez Głównej Komisji Młodej Kadry tj. sympozjów i wyjazdów dla wymiany doświadczeń.

maj - wrzesień

3

Noworoczne Plenarne zebranie.

12 styczeń

4

Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora.

24 styczeń

5

Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (ustalenie programu działalności).

7 luty

6

Spotkanie integracyjne - Racibórz.

kwiecień

7

Spotkania seniorów.

maj, wrzesień

8

Zorganizowanie Dni Techniki ROP. Przygotowanie dwóch konferencji i jednego seminarium.

czerwiec/październik/listopad

9

Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych.

wrzesień

10

Jesienne Plenarne zebranie.

listopad

11

Wyjazd delegacji technicznej reprezentującej Oddział Rybnik do Republiki Południowej Afryki Stowarzyszenie MASUP i rewizyta.

termin do uzgodnienia

12

Zorganizowanie wyjazdu do Parlamentu Europejskiego dla grupy około 30 członków SITG, w tym młodej kadry.

II-gie półrocze

13

Zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów górniczych i budowniczych.

grudzień

14

Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG.

na bieżąco

15

Udział członków Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje.

na bieżąco

16

Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału Rybnik.

na bieżąco

17

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu opracowań przez Grupę Rzeczoznawców.

 

18

Pomoc prawna w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych.

 

19

Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, stowarzyszeniami technicznymi, społecznymi i samorządowymi.

 

 

 

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG Rybnik dnia 12.01.2017 r.