Ramowy plan pracy 2019

 Ramowy plan pracy

Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2019

 

L.p.

Temat

Termin

1

Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań.

cały rok na bieżąco

2

Współorganizowanie i dofinansowanie – w miarę posiadanych środków – imprez Komisji Młodej Kadry i Techniki tj. sympozjów i wyjazdów dla wymiany doświadczeń.

maj - październik

3

Zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów górniczych i budowniczych

25 styczeń

4

Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora

29 styczeń

5

Noworoczne Plenarne Zebranie „Gościniec Wodzisławski”

31 styczeń

6

Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (ustalenie programu działalności).

12 luty

7

Szkolenie skarbników Kół Zakładowych, Kół Seniora i Klubów Seniora

marzec

8

Szkolenie sekretarzy i skarbników Oddziałów SITG

5-7 kwiecień

9

Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału

18 czerwiec

10

Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych - Świeradów.

wrzesień

11

Spotkanie seniorów – „Wenecja” Rybnik – Rowień

3 październik

12

Zorganizowanie i przygotowanie dwóch Konferencji (Geologów i Ochrony Środowiska)

13-15 wrzesień/24 październik

13

Jesienne Plenarne zebranie

październik

14

Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG.

na bieżąco

15

Udział członków Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje.

na bieżąco

16

Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału w Rybniku.

na bieżąco

17

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu opracowań przez Grupę Rzeczoznawców.

 

18

Pomoc prawna w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych (zlecenia SITG do rozpoznania przez Radców Prawnych)

 

19

Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, stowarzyszeniami technicznymi, społecznymi i samorządowymi.

 

 

 

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG Rybnik dnia 31.01.2019 r.