Ramowy plan pracy na rok 2021

L.p.TematTermin
1. Współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań cały rok na bieżąco
2. Współpraca Zarządu z Kołami i Klubami Seniorów cały rok na bieżąco
3. Spotkanie sekretarzy i skarbników październik
4. Spotkanie seniorów — Świerklany — „RoJo” 30 wrzesień
5. Jesienne Plenarne zebranie listopad
6. Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG na bieżąco
7. Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału w Rybniku na bieżąco
8. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu opracowań przez Grupę Rzeczoznawców cały rok
9. Współpraca z Muzeum w Rybniku cały rok

Realizacja przedsięwzięć ujętych w „Ramowym Planie Pracy” będzie uzależniona od sytuacji pandemicznej w kraju (pkt.pkt. 3, 4, 6).

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG w Rybniku dnia 3.02.2021 r.