Ramowy plan pracy na rok 2023

L.p.TematTermin
1. Współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań cały rok na bieżąco
2. Współpraca Zarządu z Kołami i Klubami Seniorów cały rok na bieżąco
3. Spotkanie w sprawie współpracy z Muzeum w Rybniku. Podpisanie Porozumienia 30 stycznia
4. Plenarne Zebranie Oddziału SITG Rybnik — „Zameczek” w Czernicy 8 lutego
5. Seminarium nt. ochrony środowiska maj
6. Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału — NOT Jankowice 6 czerwca
7. Seminarium nt. ochrony środowiska wrzesień
8. Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych 6–8 października
9. Jesienne Plenarne Zebranie Oddziału SITG październik
10. Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG na bieżąco
11. Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału w Rybniku na bieżąco
12. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu opracowań przez Grupę Rzeczoznawców cały rok
13. Udział członków Rady i Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje na bieżąco
14. Współpraca z Muzeum w Rybniku cały rok na bieżąco
15. Opowieści węglem pisane — cykl audycji w telewizji regionalnej nt. historii i tradycji środowiska górniczego założono emisję 12 audycji

Plan Pracy został zatwierdzony przez Plenum ZO SITG w Rybniku w dniu 8.02.2023 r.