Sprawozdanie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 2011

 

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik

 

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT wg stanu na dzień 31.12.2011.

 

 

I Liczba członków indywidualnych SNT według wykształcenia

 

Ogółem

Inżynierów

Techników

Pozostałych

4104

1861

1859

384

 

 

II Liczba członków indywidualnych SNT według wieku

 

Ogółem

Emeryci i renciści

Powyżej 40 roku życia

Poniżej 40 roku życia

Studenci i uczniowie

4104

911

2020

1173

0

 

 

III Liczba członków indywidualnych SNT według płci

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

4104

524

3580