Sprawozdanie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 2015

 

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik

 

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT wg stanu na dzień 31.12.2015.

 

 

I Liczba członków indywidualnych SNT według wykształcenia

 

Ogółem

Inżynierów

Techników

Pozostałych

3447

1745

1396

306

 

 

II Liczba członków indywidualnych SNT według wieku

 

Ogółem

Powyżej 40 roku życia

w tym emeryci i renciści

Poniżej 40 roku życia

w tym studenci i uczniowie

3447

2297

942

1150

0

 

 

III Liczba członków indywidualnych SNT według płci

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

3447

459

2988