Sprawozdanie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 2016

 

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik

 

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT wg stanu na dzień 31.12.2016.

 

 

I Liczba członków indywidualnych SNT według wykształcenia

 

Ogółem

Inżynierów

Techników

Pozostałych

3029

1670

1117

242

 

 

II Liczba członków indywidualnych SNT według wieku

 

Ogółem

Powyżej 40 roku życia

w tym emeryci i renciści

Poniżej 40 roku życia

w tym studenci i uczniowie

3029

2218

979

811

0

 

 

III Liczba członków indywidualnych SNT według płci

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

3029

402

2627