Sprawozdanie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 2018

 

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik

 

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT wg stanu na dzień 31.12.2018.

 

 

I Liczba członków indywidualnych SNT według wykształcenia

 

Ogółem

Inżynierów

Techników

Pozostałych

2740

1445

923

372

 

 

II Liczba członków indywidualnych SNT według wieku

 

Ogółem

Powyżej 40 roku życia

w tym emeryci i renciści

Poniżej 40 roku życia

w tym studenci i uczniowie

2740

2001

943

739

0

 

 

III Liczba członków indywidualnych SNT według płci

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

2740

438

2302