Sprawozdanie Stowarzyszeń Naukowo­‑Technicznych 2019

 

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo­‑Technicznych NOT

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik

 

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT wg stanu na dzień 31.12.2019.

I Liczba członków indywidualnych SNT według wykształcenia

OgółemInżynierówTechnikówPozostałych
2849 1802 888 159

II Liczba członków indywidualnych SNT według wieku

OgółemPowyżej 40 roku życiaw tym emeryci i renciściPoniżej 40 roku życiaw tym studenci i uczniowie
2849 1684 923 1165 0

III Liczba członków indywidualnych SNT według płci

OgółemKobietyMężczyźni
2849 428 2421