Sprawozdanie Stowarzyszeń Naukowo­‑Technicznych 2020

Federacja Stowarzyszeń Naukowo­‑Technicznych NOT

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik

 

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT wg stanu na dzień 31.12.2020.

I Liczba członków indywidualnych SNT według wykształcenia

OgółemInżynierówTechnikówPozostałych
2494 1627 703 164

II Liczba członków indywidualnych SNT według wieku

OgółemPowyżej 40 roku życiaw tym emeryci i renciściPoniżej 40 roku życiaw tym studenci i uczniowie
2494 1573 615 921 0

III Liczba członków indywidualnych SNT według płci

OgółemKobietyMężczyźni
2494 325 2169