XVII Konferencja Geologów

XVII KONFERENCJA GEOLOGÓW ROP’ 2013

W dniach 27 – 29 września 2013 r. odbyła się XVII Konferencja geologów i pracowników ochrony środowiska kopalń Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Tym razem konferencja odbyła się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Skalnica” w Wiśle a organizatorem był Zarząd Oddziału SITG Rybnik i kopalnia „Chwałowice”.

Udział w Konferencji wzięło łącznie 89 osób, w tym 55 z rybnickich i jastrzębskich kopalń oraz 34 osoby z zaproszonych instytucji jak: WUG, OUG, GIG firm m.in.– Hydro-Nafta, Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, ZOK Jastrzębie, ZOK II Rybnik, EKOID oraz emerytowani „ koledzy po fachu”.

Program konferencji obejmował 2 sesje referatowe oraz sesję terenową w Kopalni Surowców Skalnych S.A. „Wisła”, gdzie uczestnicy zapoznali się z zakładem górniczym wydobywającym surowce skalne – piaskowce warstw godulskich dolnych – metodą odkrywkową.

Na konferencję opracowano 12 referatów z których 9 zostało wydanych w formie książkowej.

Była również uroczysta kolacja, tradycyjne pieczenie kiełbasek i zwiedzanie okolic m.in. skoczni narciarskiej im. Małysza i wycieczka na Cienków.

Konferencja była jak zwykle forum dla twórczej wymiany doświadczeń oraz umożliwiła przedstawienie osiągnięć i możliwości kopalń ROP-u oraz firm współpracujących z kopalniami w dziedzinie geologii, wiertnictwa oraz ochrony środowiska.

W czasie konferencji, podczas dyskusji oraz w kuluarach wymieniano doświadczenia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z działalnością geologiczną na kopalni, a w szczególności z prowadzoną procedurą przedłużenia koncesji na eksploatację, robotami geologicznymi, planami ruchu, gospodarką złożem oraz ochroną środowiska na etapie planowania i eksploatacji złóż.

W ostatnim dniu przedstawiono wnioski konferencyjne i ustalono, że następną konferencję przygotują geolodzy z kopalni „Pniówek”.

Na podstawie materiałów konferencyjnych

informację przygotował Edward Kołeczko