XX Konferencja Naukowo-Techniczna

 

Jerzy Buzek gościem Konferencji w Rybniku

Zarząd Oddziału SITG Rybnik zorganizował w dniu 14.10.2013 r. Jubileuszową XX Konferencję dotyczącą ochrony środowiska. Tym razem hasłem przewodnim było „Zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa śląskiego”.

Konferencję zorganizowano pod Honorowym Patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Prof. dr hab. Jerzego Buzka oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego Dr inż. Piotra Litwy. Prof. Jerzy Buzek i dr Piotr Litwa wzięli udział w Konferencji jako goście honorowi. Gośćmi honorowymi byli również: posłowie na Sejm RP - Marek Krząkała i Krzysztof Gadowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – Jarosław Zagórowski, wiceprezes Kompanii Węglowej S.A. - Remigiusz Ziarno, wiceprezes Zarządu Głównego SITG – Wiesław Grzybowski. Na konferencję opracowano 37 referatów z których – ze względów czasowych – wygłoszono tylko 15. Wszystkie referaty znajdują się w materiałach konferencyjnych wydanych w formie książkowej, które otrzymali wszyscy uczestnicy konferencji.

Konferencję otworzył Prezes Zarządu Oddziału SITG Rybnik – kol. Piotr Chmiel. Następnie głos zabrał prof. Jerzy Buzek który wygłosił referat inauguracyjny: „Przyszłość polskiego przemysłu wydobywczego w świetle polityki energetycznej Unii Europejskiej”.

Wygłoszono również referaty okolicznościowe z okazji 20-lecia powstania Jastrzębskiej Spółki Węglowej, 10-lecia Kompanii Węglowej, 130-lecia kopali Marcel i 110-lecia kopalni Chwałowice.

Program konferencji składał się z pięciu zasadniczych bloków tematycznych:

 • I Górnictwo w życiu społecznym i gospodarczym Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego – wczoraj i dziś.
 • II Historia górnictwa węgla kamiennego w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego i pamięć o kopalniach zlikwidowanych
 • III Ochrona infrastruktury powierzchniowej na terenach górniczych
 • IV Gospodarka wodna na terenach górniczych
 • V Poczet Zasłużonych dla Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego naukowców i praktyków działających w przemyśle górniczym i ochronie środowiska.

W konferencji wzięło udział 117 osób.

Jerzy Buzek i Piotr Litwa wręczyli listy gratulacyjne zakładom które w tym roku obchodziły swoje jubileusze:

 • kopalnia Marcel - 130 lat
 • kopalnia Chwałowice - 110 lat
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - 20 lat
 • Kompania Węglowa S.A. - 10 lat

Wręczono również statuetkę „Kropla czystej wody” zakładom i osobom, które wyróżniły się w działalności na rzecz ochrony środowiska. „Kroplę czystej wody” otrzymali:

 • Kopalnia Jankowice za kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnej, skuteczne oczyszczanie wód kopalnianych i pozyskanie znaczących ilości wody pitnej
 • kol. Edward Waleczek za trudy napisania wielu prac o wodach kopalnianych

Specjalne podziękowanie otrzymał kol. Ryszard Fuchs – organizator wszystkich 20 konferencji. To dzięki jego ogromnemu zaangażowaniu i niekiedy determinacji wszystkie konferencje mogły się odbyć a materiały konferencyjne były przygotowane w terminie.

Pracowała również Komisja Wniosków pod przewodnictwem prof. Edwarda Popiołka, która na zakończenie przedstawiła roboczy projekt wniosków z konferencji. Dokument ten po uwzględnieniu uwag uczestników i „oszlifowaniu” zostanie udostępniony na łamach „Wspólnych Spraw” i na stronie internetowej Oddziału SITG Rybnik.

 

Zanotował Edward Kołeczko