Sprawozdanie 2011

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w 2011 roku

 

Na naszym firmowym kalendarzu widnieje motto:

 • Integracja
 • Szacunek dla tradycji
 • Kształtowanie przyszłości

 

Staraliśmy się te hasła wdrażać w życie. W ramach 1-szej grupy zrealizowano:

Integracja

 • Koncert w pszczyńskim zamku i spotkanie przy kawie dla 135 osób,
 • 2 spotkania seniorów, które zgromadziły 123 uczestników,
 • Turnieje siatkówki i tenisa ziemnego,
 • Wymiana doświadczeń z Da Tun i RPA,
 • Udział w imprezach Zarządu Głównego, Izby Przemysłowo-Handlowej,
 • Na XXVI Walnym Zjeździe wybrano do władz SITG kol. Wiesława Grzybowskiego, Andrzeja Badaja, Cypriana Antosza, Halinę Nosal, Stanisława Wypior. Z urzędu do Zarządu Głównego wchodzi Prezes Piotr Chmiel.

 

W grupie drugiej znalazły się:

Szacunek dla tradycji

 • Inspirowanie i częściowe dofinansowanie spotkań Gwarków,
 • Umieszczenie życiorysów osób zasłużonych dla górnictwa w materiałach konferencyjnych,
 • Działalność Komisji Muzealnictwa,
 • Owocna współpraca z Muzeum w Rybniku,
 • Dofinansowanie książki Adamczyka Hoym-Ignacy,
 • Prowadzenie bogato ilustrowanej kroniki

 

W grupie trzeciej - Kształtowanie przyszłości – zorganizowaliśmy:

 • W ramach XXXVII Dni Techniki Rybnickiego Okręgu Przemysłowego:
  • Wyjazdową konferencję geologów,
  • Konferencję nt. „Ochrona powierzchni na terenach górniczych”,
  • Seminarium pt. „Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka”.
  • Uczestniczyło w nich kilkaset osób.
 • 2 spotkania robocze z Przewodniczącymi Komisji Problemowych,
 • Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych,
 • Współuczestniczyliśmy w organizacji tatrzańskiego obozu szkoleniowego ratowników górniczych,
 • Delegowaliśmy naszych specjalistów na comiesięczne „Czwartki Górnicze” organizowane przez Zarząd Główny SITG,
 • Prowadziliśmy cały czas intensywną działalność gospodarczą i tak:
  • Grupa Rzeczoznawców wykonała 138 opracowań (opinii, ekspertyz, projektów technicznych).
  • Ośrodek Szkolenia – Sekcje z KWK „Jas-Mos”, „Borynia” i „Zofiówka” przeszkoliły w roku 2011 ponad 19 tysięcy osób na 1559 turnusach, a ponadto prawie 400 osób po zdaniu egzaminów przeprowadzonych przez Komisję powołaną przez Dyrektora OUG w Rybniku – uzyskało uprawnienia na szczególne kwalifikacje.