Sprawozdanie 2019

Rok 2019 zakończyliśmy stanem osobowym 2785 inżynierów i techników, zrzeszonych w 19 Kołach Zakładowych, 6 Kołach Seniorów i 10 Klubach Seniorów. W naszych szeregach jest obecnie 1926 członków czynnych zawodowo i 859 seniorów.

Działalność gospodarcza

Grupa Rzeczoznawców zrealizowała 93 zlecenia, które dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo­‑kosztorysowych, m.in. związanych z likwidacją szybu Głowacki R. Rydułtowy, ekspertyz i opinii dot. obiektów budowlanych oraz oceny odporności obiektów kubaturowych i liniowych.

Opracowaliśmy także szereg opinii związanych z tąpaniami.

Wśród autorów lub współautorów wielu opracowań naszej Grupy Rzeczoznawców są znani i cenieni pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej i AGH.

Z powodu braku zleceń musieliśmy niestety zlikwidować działalność naszego Ośrodka Szkolenia.

31.01 Noworoczne Plenum — „Gościniec Wodzisławski” — 41 osób
29.01 Zebranie przewodniczących klubów i kół seniorów — 17 osób
12.02 Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych — 9 osób
22.02 „Zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów i pracowników ochrony środowiska” — Rydułtowy — 110 osób
5 — 7.04 Spotkanie sekretarzy i skarbników Oddziałów SITG — Kamień k. Rybnika — 43 osoby
11 — 12.04 W dniach 11 — 12.04.2019 r. podobnie jak w roku 2017 byliśmy organizatorami Międzynarodowej Konferencji Górniczej International Mining Forum, której gospodarzem była Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Konferencja ta odbyła się w Centrum Kongresowym w Katowicach i poświęcona była głównie problematyce unowocześnienia górnictwa.
9.05 Spotkanie seniorów „Powitanie lata” w Ośrodku PRADZIAD — 250 osób
8 — 9.06 XXI Turniej Tenisa Ziemnego Oddziałów SITG na kortach Muchowiec — III miejsce
25.06 XXVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału SITG w Rybniku — 76 delegatów
13 — 15.09 Konferencja geologów… — Chęciny — uczestniczyło 90 osób
2.10 Spotkanie seniorów — „Wenecja” Żory­‑Rowień — 99 osób
4 — 6.10 Szkolenie sekretarzy i skarbników kół zakładowych SITG Wisła — 29 osób
16.10 Konferencja naukowo­‑techniczna „Ochrona powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” — Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” - 120 osób
październik 2‑ch członków Klubu Krótkofalowców przy naszym Oddziale uczestniczyło w październiku 2019 w polskiej wyprawie do Kirgistanu.
19.10 Turniej Skata „Pniówek” — 10 drużyn
15.11

XXVIII Zjazd SITG — Mysłowice — Udział wzięło 7 delegatów Oddziału Rybnik. Prezesem ZG wybrany został dr inż. Adam Mirek.

Nasz Oddział jest reprezentowany we władzach Stowarzyszenia przez:

  • Prezesa Zarządu Oddziału — kol. Mariana Kurpasa,
  • kol. Wiesława Grzybowskiego — wybranego na Przewodniczącego Rady Krajowej,
  • kol. Cypriana Antosza — na członka tej Rady,
  • kol. Wojciecha Kłosoka — na Wiceprezesa Zarządu Głównego,
  • kol. Halina Nosal — na członka Sądu Koleżeńskiego.
21.11 Spotkanie Barbórkowe Komisji Seniorów — 27 osób
18.12 Spotkanie świąteczne członków Rady i Zarządu Oddziału
grudzień Aktualizacja strony internetowej Oddziału