Sprawozdanie 2022

Rok 2022 rozpoczynaliśmy ze stanem 2491, w tym 628 seniorów.

luty Członkowie Komisji Młodej Kadry przy naszym Oddziale zwiedzili kopalnię Polkowice
2.03 Zebranie członków Rady Oddziału i Zarządu Oddziału
20.04 Zebranie członków Rady Oddziału i Zarządu Oddziału
maj 20‐osobowa grupa Młodej Kadry zwiedziła Kopalnię Węgla Brunatnego w Koninie i Kopalnię Soli w Kłodawie
17.05 XIV Integracyjne spotkanie seniorów kół i klubów seniora w „Pradziadzie” Rogów — „Powitanie lata” — udział 218 osób. Organizatorem była Komisja Seniorów przy ZO
20.05 Udział naszych przedstawicieli w uroczystym otwarciu Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku
6.06 — 8.06 IX Edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego w Wiśle — udział Przewodniczącego Komisji Obróbki Węgla
11.06 — 12.06 Gościliśmy 30‐osobową grupę Młodej Kadry KGHM z Lubina. Zwiedzili kopalnie Chwałowice i Jankowice
20.06 — 26.06 Wyprawa 15‐osobowej grupy w Tatry zorganizowana przez Komisję Turystyki i Rekreacji
29.08 Zebranie członków Zarządu Oddziału
29.08 Komisja Młodej Kadry zorganizowała wyjazd do Fabryki Kabli w Gdańsku i zwiedzanie Portu w Gdyni
8.09 — 11.09 Wyjazd 22 członków Kół Zakładowych na uroczyste obchody 17 Europejskich Dni Górników i Hutników w Bańskiej Szczawnicy na Słowacji
23.09 — 25.09 Udział 6 osób — członków Kół Zakładowych na uroczystości górnicze w Kutnej Horze
wrzesień Udział Przedstawicieli Młodej Kadry w Kongresie Górnictwa Skalnego w Kielcach
27.09 Spotkanie 24‐osobowej grupy członków Komisji Krótkofalowców z okazji 50. rocznicy utworzenia przy ZO SITG Klubu Krótkofalowców
28.09 Zebranie członków Rady Oddziału i Zarządu Oddziału
13.10 XXVII Konferencja Naukowo‐Techniczna pn. „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” zorganizowana przez Komisję Miernictwa, Geologii, Budownictwa i Ochrony Środowiska przy ZO SITG — udział 110 osób
13.10 XXIII Turniej Skata Seniorów zorganizowało Koło SITG przy KWK „Marcel” — 8 drużyn
9.11 Kolejne zebranie członków Zarządu Oddziału
11.11 — 13.11 Wyjazd Szkoleniowy Sekretarzy i Skarbników do Jury Krakowsko‐Częstochowskiej. Udział wzięło 30 koleżanek i kolegów
29.11 — 30.11 Udział 5‐osobowej delegacji kolegów Komisji Turystyki i Rekreacji w pochodzie górniczym w Pradze
30.11.2022 — 15.01.2023 W naziemnej telewizji TVT zrealizowany został ze środków finansowych otrzymanych od Fundacji JSW cykl 12 spotkań konferencyjnych pt. „Górnictwo a ekonomia”
9.12 Odbyło się tradycyjne barbórkowe spotkanie Krótkofalowców ROP, w którym udział wzięło 60 osób
16.12 Zebranie członków Zarządu Oddziału
1.01 — 31.12 Przez cały rok prowadzona była przez Grupę Rzeczoznawców przy ZO SITG działalność gospodarcza. Wykonano 87 opracowań (ekspertyz, projektów, dokumentacji, opinii itp.). Było to niestety znacznie mniej aniżeli w latach ubiegłych

Na koniec 2022 roku nasz Oddział liczył 2350, w tym 579 seniorów.