Sprawozdanie 2008

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału SITG za 2008 r.

 

 

- 22 Koła Zakładowe, 3 Koła Seniorów i 14 Klubów Seniora

- Członków SITG 3890, w tym 892 seniorów

- Ośrodek Szkolenia przeprowadził:

  • 23 rodzaje kursów i 35 rodzajów szkoleń

  • 59 turnusów – 660 turnusów

  • 872 przeszkolonych 11.636 przeszkolonych

  • szczególne kwalifikacje uzyskało 289 osób

 

- Grupa Rzeczoznawców wykonała ponad 130 opracowań

- Płacono 5 pomocy stypendialnych

- Studia ukończyło już 15 stypendystów

 

 

 

10.01.08

Udział 2 członków w konferencji dot. szkód górniczych (MPL) – Ustroń D.W. „ELTRANS”

17.01.08

Plenum Zarządu Oddziału połączone ze spotkaniem noworocznym - Klub NOT „Jankowice”

29.01.08

Zebranie przewodniczących Kół i Klubów Seniora

01.02.08

Spotkanie integracyjne połączone z koncertem karnawałowym - Teatr im. A Mickiewicza w Cieszynie

02.02.08

Pogrzeb śp. prezesa SITG J. Szczerbińskiego – Wolbrom

12.02.08

Pogrzeb śp. prof. M. Kolarczyka – Rybnik-Popielów

18.02.08

Audyt kontrolny ISO

26.02.08

Wizytacja – (ankieterka) z Wyższej SzkołyHumanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
(akredytowany kurs sanitariuszy dołowych na Jas-Mos)

27.02.08

Zebranie z przewodniczącymi Komisji Problemowych

05.03.08

Zebranie prezydium Z.O. z udziałem Radców Prawnych

10.04.08

Spotkanie robocze Komisji Młodych Kadr

11.04.08

Zebranie przewodniczących Kół i Klubów Seniora

14–20.04.08

Wyjazd delegacji ZO do RPA na zaproszenie Stowarzyszenia Wychowanków Uniwersytetu Technicznego w Pretorii (MASUP)

25.04.08

Szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych Wodzisław-Leśniczówka

 

21.05.08

Spotkanie z prof. wywodzącymi się z ROP – Rada Programowa konf. dot.” Ochrony Środowiska...”

25.05.08

Spotkanie integracyjne seniorów - ośrodek „Pod żaglami” nad „Morzem Rybnickim”

22-27.05.08

Wyjazd delegacji Z.O. do Kai Luan w Chinach - omówienie warunków prowadzenia kolejnych szkoleń ratowników górniczych

28.05–05.06.08

Kolejna delegacja w kopalniach Da Tun (Chiny)

04.06.08

Udział 2 członków w konferencji nt. „Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych” - Szczyrk D.W. „Zagroń”

21-22.06.08

Udział członków Komisji Młodych Kadr w „Sympozjum Naukowo-Promocyjnym” - Międzybrodzie Żywieckie

24.06.08

 

Udział przedstawiciela naszego Ośrodka Szkolenia

w konferencji w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

26-29.06.08

XXXVII Tatrzański Rajd Ratowników Górniczych

w Bukowinie Tatrzańskiej

05-06.07.08

X Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Sekretarza Generalnego Z.G. w Chorzowie. Nasza grupa zajęła VII miejsce

07.07-06.09.08

Ocieplenie i renowacja Klubu Seniora przy Z.O.

31.08.–06.09.08

Gościliśmy delegację MASUP (RPA)

08 – 13.09.08

Kurs szkoleniowy dla ratowników górniczych, członków zastępów specjalistycznych do prac w wyrobiskach pionowych i o dużym nachyleniu – Kroczyce

26 – 28.09.08

Szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych - Zakopane

8.10.08

XIV Spotkanie seniorów Jastrzębie Zdrój – Hotel „Dąbrówka” ( I grupa )

10-11.10.08

VI Krajowy Turniej siatkówki w Piekarach Śl. – nasza grupa zajęła II miejsce

15.10.08

XIV Spotkanie seniorów Jastrzębie Zdrój – Hotel „Dąbrówka” ( II grupa )

21.10.08

XV Międzynarodowa Konferencja nt. „Ochrona środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego” pod Patronatem Wojewody Śląskiego - Centrum Kształcenia Inżynierów ok. 120 uczestników

22.10.08

Udział przedstawicieli Z.O. w konferencji naukowo-technicznej GIG – Ustroń Zawodzie

23.10.08

XXV Seminarium „Zagrożenia skojarzone – Teoria i Praktyka” pod Patronatem Prezesa WUG - Centrum Kształcenia Inżynierów, ok. 90 uczestników

28.10.-02.11.08

Gościliśmy 15-osobową delegację kopalń Zjednoczenia Da Tun

05.11.08

Rada Programowa Ośrodka Szkolenia

07.11.08

XXV Nadzwyczajny Walny Zjazd SITG Mysłowice „Trojak”

18.11.08

Zebranie robocze przewodniczących Kół i Klubów Seniora

20.11–19.12.08

Kurs dla 19 ratowników górniczych z Kai Luan (Chiny)

11.12.08

Uroczyste zaprzysiężenie mierniczych i geologów górniczych oraz uprawnionych budowlańców – Klub NOT KWK „Chwałowice”

22.12.08

Spotkanie świąteczne Z.O.

29.12.08

Pogrzeb ś.p. byłego prezesa SITG T. Zygadłowicza - Gliwice