Sprawozdanie 2015

 


Sprawozdanie za 2015 r.

 

 

Sprawy organizacyjne

 

 • 23 Koła Zakładowe
 • 5 Kół Seniorów
 • 11 Klubów Seniora
 • 3959 członków w tym 3.020 pracujących i 939 seniorów
 • 2 pomoce stypendialne (20 osób ukończyło studia)

 

Na wieczna szychtę odeszli

 

 • Herbert Tomanek - były Dyrektor KWK „Marcel”
 • Waldemar Busse - kierownik działu Ochrony Środowiska KWK „Pniówek”
 • Gerard Horak - były Naczelny Dyrektor Rybnicko-Jastrzębskiego Gwarectwa Węglowego

 

Działalność gospodarcza

 

 • Grupa Rzeczoznawców zrealizowała 136 zleceń (od poważnych dokumentacji do drobnych opinii dla budynków jednorodzinnych)

 

Ośrodek Szkolenia

 

 • 5 rodzajów kursów (5 turnusów)
 • 20 rodzajów szkoleń BHP
 • przeszkolono łącznie 2145 uczestników, w tym dodatkowo przeprowadzono:
  • Kurs przygotowawczy dla górników eksternistów – dla Kopalń JSW.
  • Szkolenie pt. „Metodyka dokumentowania, klasyfikacja i ewidencjonowanie zasobów metanu dla geologów”.

 

 

Część statutowa

 

15.01

Ustroń: konferencja MPL nt. usuwania szkód górniczych (udział kol. W. Kłosok; rzeczoznawcy)

21.01.

Noworoczne zebranie plenarne Zarządu Oddziału ( 60 uczestników)

22.01

Spotkanie Komisji Seniorów

I/II

Opracowanie materiałów do „Białej Księgi” (opis dóbr materialnych jakie kopalnie ROP przekazały społeczeństwu).Wysoko ocenione przez Zarząd Główny i przekazane jako wzór pozostałym Oddziałom

3.02

Spotkanie przewodniczących Komisji Problemowych

18.02

Czytanie bilansu za 2014 r.

16 – 17.02

Inspekcja SUG (Specjalistyczny Urząd Górniczy) po linii szkolenia i rewidentów urządzeń wyciągowych

10.04

Spotkanie wspomnieniowe geologów na kop. Pniówek poświęcone pamięci o ś.p. Edwardzie Waleczek

20.04

Spotkanie Komisji Seniorów

22.04

Wręczanie „Zielonych Czeków” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (dyplomy otrzymali koledzy Fuchs, Kopiec, 2Prof. Duży)

8-9.05

Szkolenie sekretarzy i skarbników kół zakładowych w Bukowinie Tatrzańskiej (uczestników 45)

17-25.05

Wyjazd naszej delegacji do RPA (MASUP)

19.05

Jubileuszowe integracyjne spotkanie seniorów „u Kaczyny” (uczestników 243)

29.05

Sprzedaż Ośrodka Szkolenia Elektromonterów na Ruchu Borynia. Nabywca f-ma Ad Acta

1-3.06

V Ogólnopolskie Spotkanie Młodszych Pokoleń Górniczych – Konin ( uczestniczyło 20 członków Oddziału Rybnik )

10.06

XXVII Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Rybnik (76 delegatów)

19-21.06

XIX Konferencja szkoleniowa geologów, pracowników Ochrony Środowiska w Jugowicach (Góry Sowie) uczestników 74

28.08

Otwarcie zrewitalizowanej części zabytkowej kop. Ignacy (Hoym).Nasi koledzy wystawili wspaniałe bilbordy zlikwidowanych kopalń, a SITG-owski Klub Krótkofalowców przesłał z wieży widokowej drogą radiową i świetlnym Morsem do Bazyliki św. Antoniego tekst ”Ignac pozdrawia Antoniczka”

23-28.06

Piąta wyprawa w TATRY

23.09 i 30.09

XX Koleżeńskie Spotkania Seniorów – udział wzięło 105 osób.

15.10

XXII Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagospodarowanie terenów na obszarach górniczych kopalń czynnych i zlikwidowanych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”. W konferencji udział wzięło 126 osób.

29.10

XXXII Seminarium ROP „Narzędzia informatyczne wspomagające prognozowanie i monitoring oraz szkolenia w zakresie zagrożeń występujących w kopalniach – teoria i praktyka. W seminarium udział wzięło 105 osób.

09.10

Narada sekretarzy i skarbników Oddziałów SITG

15.10

XVII turniej Skata Seniorów o Puchar Prezesa SITG ( drużynowo kop. Jankowice )

06.11

Spotkanie barbórkowe i uroczyste zaprzysiężenie mierniczych górniczych i budowniczych. Udział wzięło 110 osób.

7-8.11

13 Krajowy Turniej Piłki Siatkowej SITG – III miejsce

19.11

40 rocznica podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Zarządem Oddziału SITG w Rybniku a Muzeum w Rybniku.

20.11

XXVII Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa