Sprawozdanie 2020

9.01 Zebranie członków Zarządu Oddziału
28.01 Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora
30.01 Plenum Zarządu Oddziału i Rady Oddziału
5.02 Zebranie przewodniczących komisji problemowych
19.02 Zebranie członków Zarządu Oddziału
marzec Przygotowanie do wydania książki „Historia ROW…”
30.03 Zebranie członków Zarządu Oddziału
maj Opracowanie rozdziału nr 28 do tej książki — omawiającego historię Rybnickiego Oddziału SITG od jego powstania
29.07 Zebranie członków Zarządu Oddziału
26.08 Zlecenie wydrukowania książki „Historia ROW…” do EMART DESIGN Ewa Gawlik w Rybniku
1.09 Wystąpienie z wnioskiem i podpisanie umowy do Fundacji JSW S.A. o wsparcie finansowe wydania w liczbie 500 szt. książki — załatwiony pozytywnie
29.09 Zebranie przewodniczących kół i klubów seniora w Restauracji „Magnolia”
7.10 Zebranie członków Zarządu Oddziału w Restauracji „Paprotna”
10.11 Prace remontowe w archiwum oraz wymiana zniszczonych parapetów w biurach, drobne naprawy
1.12 Rozdysponowanie i wysyłka książek do wszystkich Kół Zakładowych SITG, Kół Seniora oraz wszystkich 17 Oddziałów SITG w Polsce
1.12 Prowadzenie w nieco okrojonym zakresie działalnosći Grupy Rzeczoznawców przy naszym Oddziale — 83 opracowania