Sprawozdanie 2017

 


Informacja o działalności Oddziału SITG w Rybniku w 2017 roku

Rok 2018 rozpoczęliśmy ze stanem osobowym 2796 inżynierów i techników, zrzeszonych w 20 Kołach Zakładowych, 6 Kołach Seniorów i 10 Klubach Seniorów. W naszych szeregach jest obecnie 1818 członków czynnych zawodowo i 978 seniorów.

 


Działalność gospodarcza:

 

Grupa Rzeczoznawców zrealizowała 103 zlecenia, które dotyczyły poważnych dokumentacji m. in., związanych z uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla i metanu oraz ekspertyz i opinii dot. obiektów budowlanych. Wśród autorów lub współautorów wielu opracowań naszej Grupy Rzeczoznawców są znani i cenieni pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej i AGH.

Z powodu braku zleceń musieliśmy niestety zawiesić czasowo działalność naszego Ośrodka Szkolenia.

 


Działalność statutowa

 

12.01

Noworoczne plenarne zebranie Zarządu Oddziału – 35 osób

24.01

Spotkanie przewodniczących Klubów i Kół Seniora

07.02

Spotkanie przewodniczących Komisji Problemowych

23.02

Muzeum - otwarcie wystawy: „Ocalić od zapomnienia – Co nam zostało po zlikwidowanych kopalniach”

17.03

Koło Zakładowe Jastrzębie wybory Prezesa – Kol. Paweł Zimoń.

21.04

Spotkanie integracyjne na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Spektakl teatralny „Rozmówki na linii”. 195 osób.

19.05

X integracyjne spotkanie Klubów i Kół Seniora „Powitanie lata” w Rogowie – 210 seniorów i 25 zaproszonych artystów

19.05

Noc Muzeów.

22-29.05

Wyjazd 5 osobowej delegacji technicznej Zarządu Oddziału do RPA na zaproszenie Stowarzyszenia MASUP.

26.05

65-lecie Oddziału Wrocław.

Udział wziął Wiceprezes ZO kol. Wojciech Kłosok.

2 i 3.06

Wizyta Grafa Artura von Hoym. ( zaproszony przez prezydenta Rybnika) . Zwiedzanie KWK „Rydułtowy”.

3 i 4.06

XIX deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Sekretarza Generalnego ZG SITG – Wodzisław Śl.

Organizator: ZO SITG w Rybniku

16.06

Obchody 220 lat górniczej historii w Czernicy i 700 lecia samej miejscowości.

28-30.06

International Mining Forum 2017. Międzynarodowe Forum Górnicze na KWK „Pniówek”.Na pozostałych kopalniach JSW odbyły się konferencje tematyczne (branżowe).

Udział wzięło łącznie 600 osób.

29.06

Koło Zakładowe „Zofiówka” – Wybory Prezesa – Kol. Jarosław Twardokęs.

11.08

SRK Krupiński – wybory Prezesa – Kol. Adam Wałach

5.09

KZ Rydułtowy – wybory Prezesa – Kol. Adam Musioł

15-17.09

Wyjazd szkoleniowy sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych Oddziału.

23-30.09

Delegacja MASUP (RPA) – 5 osób

29.09-1.10

Konferencja n.t. geologów i pracowników ochrony środowiska w Borku k.Bochni

10.10

Doroczne spotkanie seniorów z Zarządem Oddziału i obecnie urzędującymi Dyrektorami i Prezesami Kół Zakładowych.

19.10

XXVIII Turniej Skata Seniorów o Puchar Prezesa SITG. Udział wzięło 50 osób.

25.10

XXIV Konferencja n.t. „Ochrona środowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego – udział wzięły 132 osoby. Konferencja odbywała się pod patronatem Prezesa WUG i Prezydenta Rybnika.

Udział wzięli branżowi specjaliści przedstawiciele parlamentu, Władz Górniczych, nauki, JSW, PGG, samorządów.

17.11

Udział przedstawicieli Oddziału w obchodach 125 – lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Uroczystości związane z tym Jubileuszem odbyły się w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, obrady prowadził Przewodniczący Komisji Młodej Kadry Górniczej nasz członek Cyprian Antosz.

9-10.12

Wyjazd techniczny Młodej Kadry do Bełchatowa – 20 osób

14.12

Spotkanie świąteczne członków Zarządu Oddziału i Rady Oddziału – 25 osób.