Sprawozdanie 2005

________________________________Grudzień2005________________________________Kończący się rok 2005 obfitował w wiele ciekawych i godnych uwagi wydarzeń, jak: konferencje naukowo-techniczne, imprezy oraz spotkania, których organizatorami były Koła i Zarząd Oddziału, a uczestniczyli w nich nasi członkowie a niejednokrotnie i zaproszeni goście. Informowaliśmy naszych członków w kolejnych numerach "Serwisu" o tych wydarzeniach, ale również szerszy ogół społeczeństwa poprzez stronę internetową. 

Nim jednak przybliżymy wydarzenia z ostatnich tygodni:


Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Rok niech będzie czasem realizacji osobistych zamierzeń  

Zarząd Oddziału SITG Rybnik


Z PRAC PREZYDIUM I ZARZĄDU ODDZIAŁU:

Na odbywających się posiedzeniach Prezydium Zarządu Oddziału, poza bieżącą analizą działalności statutowej i gospodarczej oraz wynikających z niej sprawami organizacyjnymi, omawiano i poruszano zagadnienia o charakterze długofalowym. Ze spraw tych należy wyróżnić:

  • Świadczenie usług szkoleniowych przez Ośrodek Szkoleniowy przy Zarządzie Oddziału dla kopalń Kompanii Węglowej S.A. w roku 2006.
  • Starania o certyfikat ISO, w zakresie "Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania ISO 9001:2000 i organizacja szkolenia.
  • Utworzenie nowego koła SITG "PROREM" Sp. z o.o.
  • Udział członków w konferencjach naukowo-technicznych.
  • Obchody jubileuszu 30 lat współpracy z Muzeum w Rybniku i podpisania porozumienia o jej kontynuacji.
  • Uwagi do sprawy ewentualnego połączenia Kół Zakładowych SITG "Anna-Rydułtowy".
  • Uszczegółowienia programu do XXXI Dni Techniki ROP.
  • Przygotowania do obchodów 60-lecia powstania Oddziału Rybnik, przypadających na wrzesień 2006 roku.
  • Rozpatrywanie wniosków o dotacje, zapomogi, dofinansowania na Pomnik Generała J. Ziętka, dla Komisji Miernictwa i Ochrony Środowiska - pożegnanie lata, na spotkanie geologów kopalń rybnicko-jastrzębskich, dla KWK "Pniówek" - jesienne spotkanie członków SITG, dla Klubu Seniora KWK "Anna" - spotkanie koleżeńskie, dla Komisji Seniorów Oddziału - VII Turniej Skata o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału, KWK "Marcel" - zapomoga dla ciężko chorego członka Klubu Seniora.
  • Wniosek i wpis przez Wojewódzki Urząd Pracy Ośrodka Szkolenia przy Zarządzie Oddziału do rejestru instytucji szkoleniowych.  

   WYDARZENIA, IMPREZY I SPOTKANIA:
  • W miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień odbyły się spotkania w kołach mające na celu zwiększenie uczestnictwa młodej kadry w działaniach naszego Stowarzyszenia, a także jej udział w decydowaniu o przyszłości górnictwa. Inicjatorem spotkań był Zarząd Główny SITG, a odbywały się one z udziałem Zarządu Oddziału.
  • Jak co roku w dniach 15-18.09.2005 odbył się Tatrzański Rajd Ratowników Górniczych. W rajdzie, który był już 34-tym, uczestniczył członek Zarządu Oddziału kol. Augustyn Holeksa, a wśród ratowników byli również członkowie SITG.
  • W dniach 15-18 września odbyło się kolejne spotkanie robocze Sekretarzy i Skarbników kół zakładowych z członkami Prezydium Zarządu Oddziału. Uczestnicy obradowali i wymieniali doświadczenia w Lublinie, a także zwiedzali jego zabytki i okolice.
  • Piętnastoosobowa grupa członków kół zakładowych pod patronem Zarządu Oddziału przebywała w dniach od. 25.09 do 01.10.2005 roku na Targach Technicznych w Plovdiv w Bułgarii.
  • XI Koleżeńskie Spotkania Seniorów odbyły się w dniach 5 i 12 października 2005 roku w Restauracji "U Biesa" w Rowniu. A ponieważ dopisała pogoda, dopisała również frekwencja. Uczestników w tych spotkaniach było 117. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele JSW i Kompanii Węglowej.
  • Na konferencji pt. "Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych - Górnicze dziedzictwo kulturowe" członkowie SITG z naszych kół zakładowych zaprezentowali pięć referatów. Konferencja odbyła się 14-15.10 br.
  • Siatkarze reprezentacji Oddział SITG Rybnik po raz drugi z rzędu wywalczyli tytuł wicemistrzowski podczas III Krajowego Turnieju Oddziałów SITG, który odbył się 14 października 2005 r. w Mysłowicach.
  • Zgodnie z porozumieniem o współpracy pomiędzy Zarządem Oddziału SITG Rybnik i Zjednoczeniem Da Tun, polska 11 osobowa delegacja przebywała w dniach 11 do 18.10.2005 r. w Chinach, w Zjednoczeniu Da Tun, zwiedzając również Pekin i Szanghaj.
  • W miesiącu październiku odbyły się XXXI Dni Techniki ROP. Zgodnie z opublikowanym programem odbyło się szereg bardzo znaczących imprez. Pragniemy je pokrótce omówić (dla przypomnienia):   Ø XX " Seminarium nt.: " Zwalczenie zagrożenia cieplnego w kopalniach - teoria i praktyka". Temat jak zaznaczono we wstępie do materiałów konferencyjnych wiąże się z wykonywaniem wyrobisk w górotworze o coraz wyższej temperaturze pierwotnej. Konieczne jest poszukiwanie efektywnych sposobów schładzania powietrza. Toteż seminarium poddało pod dyskusje techniczne i ekonomiczne problemy klimatyzacji stosowanej w górnictwie z uwzględnieniem zastosowanej w ostatnich latach w kopalniach JSW S.A. Organizatorem Seminarium były : ZO SITG Rybnik, Koło Zakładowe SITG KWK „Chwałowice”, Zakład Aerologii Politechniki Śl. i Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śl.   Ø X Konferencja naukowo-techniczna pt.: " Ochrona powierzchni na terenach górniczych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" Temat jest zarówno ważny społecznie, ale też i drażliwy. Toteż dzięki tego typu spotkaniom i dyskusji na nich można wypracowywać odpowiednie kierunki działania dla zminimalizowania szkodliwych wpływów eksploatacji na powierzchnię oraz środowisko i znajdować względny konsensus pomiędzy przemysłem a człowiekiem. Organizatorzy konferencji: Zarząd Oddziału SITG Rybnik, Okręgowy Urząd Górniczy, JSW S.A, Urzędy Miast Rybnika i Jastrzębia Zdroju,   Ø Koło Zakładowe SITG KWK " Borynia" zorganizowało Seminarium " Beton i spoiwa mineralno-cementowe w górnictwie węglowym". Temat o tyle aktualny w kopalni „Borynia” gdyż znana jest ona ze stosowania od lat tego typu spoiw.   Ø Koło Zakładowe KWK "Zofiówka" zorganizowała dwa spotkania na których przedstawiono: "Modernizację Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla - poprzez zastosowanie wirówek sedymentacyjnych oraz drugie „Układ 3,3 KV dla zasilania ściany D4 w pokł. 409/4".    Ø Zwiedzanie „Izby Pamięci” oraz zabytkowych maszyn wyciągowych parowych na szybach „Kościuszko” i „Głowacki” przygotowało Koło Zakładowe SITG ruchu „Rydułtowy”. Spotkanie głównych mechaników d/s szybów poświęcone było tematowi aktualnych rozwiązań technicznych wdrażanych na kopalni „Rydułtowy-Anna”.   Ø Seminarium: „Analiza możliwości eksploatacji krótkimi ścianami partii złoża o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształtach” odbyło się w KWK „Jas-Mos” dzięki staraniom Koła SITG tej kopalni. W materiałach seminaryjnych przedstawiono analizę możliwości zastosowania takiej metody eksploatacji, a jej wdrożenie w pierwszej parceli, umożliwi po obserwacjach, ewentualne jej rozszerzenie, „być może nawet w rejonie filara ochronnego miasta” stwierdzają organizatorzy we stępie do materiałów konferencyjnych. To samo koło zorganizowało ponadto seminarium p.t. „Technika burzenia wież szybowych w warunkach intensywnej zabudowy powierzchni terenu”.   Ø W dniu 24 października br. miało miejsce podpisanie „Porozumienia” o kontynuacji współpracy pomiędzy Muzeum w Rybniku, a Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku. „Porozumienie” o współpracy, trwającej już 30 lat, podpisali dyrektor Muzeum dr Bogdan Kloch a ze strony Zarządu Oddziału, w imieniu jego Prezesa, wiceprezes Adolf Sosna. Cel tej współpracy pozostał ten sam: „Zabezpieczenie i zachowanie dla przyszłych pokoleń wszelkich pamiątek posiadających nieprzemijające wartości dla kultury regionalnej i ogólnonarodowej związanych z górnictwem węgla kamiennego” czytamy w podpisanym akcie. Na marginesie opisanych imprez należy nadmienić, że o większości z nich informowała prasa wojewódzka (Trybuna Górnicza) i lokalna.   Ø 26 października 2005 r. odbył się VII Turniej Skata Seniorów o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału. Tym razem w Klubie SITG Ruch „Anna” w Pszowie. Pierwsze miejsce drużynowo wywalczyła drużyna Klubu Seniora SITG „Rymer” a indywidualnie zwyciężył kol. Florian Szczęsny z Klubu Seniora SITG „Rydułtowy”.   Ø W VIII Górniczym Forum Dyskusyjnym organizowanym przez Zarząd Główny SITG, połączonym z XIV Ogólnopolskim Kongresem Seniorów Górnictwa oraz Sejmikiem Młodej Kadry uczestniczyło 10 członków SITG z Oddziału Rybnik. Forum odbyło się 4 listopada br.   Ø W dniach 10-18.11.2005 r., 12-osobowa delegacja specjalistów z Da Tun (Chiny) gościła w Rybnickim Oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. W czasie pobytu goście zapoznali się z technologią drążenia upadowej transportowej w KWK „Marcel”, Elektrociepłownią KWK „Zofiówka”, systemem centralnej klimatyzacji w KWK „Pniówek”, ścianą o dużej koncentracji wydobycia w KWK „Jas-Mos” i Elektrownią szczytowo-pompową na górze Żar oraz zwiedzili ciekawe miejsca o znaczeniu kulturalnym i historycznym.   Ø W organizowanym po raz 14-ty przez Zarząd Główny SITG. Spotkaniu Biesiadnym Gwarków w dniu 19.11.br. uczestniczyła grupa 16 członków SITG z naszych kół i klubów seniora.   Ø Na zaproszenie Zarząd Oddziału SITG w Rybniku w dniach 11-25 listopada 2005 r. 3 członków Stowarzyszenia Wychowanków Wydziału Górnictwa Uniwersytetu w Pretorii (MASUP) z RPA przebywało w Rybnickim Okręgu Przemysłowym. Goście zapoznali się między innymi z centralną klimatyzacją w KWK „Pniówek”, laboratorium wytrzymałości skał Wydziału Górniczego Politechniki Śl., produkcją kombajnów w ZZM, produkcją obudów zmechanizowanych w fabrykach „FAZOS” i „Tagor”, organizacją polskiego ratownictwa górniczego w OSRG Wodzisław Śl., ścianą o dużej koncentracji wydobycia, pracą kolejek podwieszanych oraz Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi, a w ramach rekreacji umożliwiono członkom delegacji zwiedzenie szeregu ciekawych miejsc w naszym kraju.   Ø W okresie od 10 października do 25 listopada 2005 r. członkowie Zarządu Oddziału i pracownicy Biura Oddziału uczestniczyli w szkoleniu wprowadzającym do Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o wymagania ISO 9001:2000. Jest to związane z planowanym uzyskaniem Certyfikatu ISO dla Oddziału.  
   ________________________________Wrzesień 2005________________________________   Ostatni Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa zobowiązał w swojej Uchwale Zarządy Oddziałów do wydania albumu ukazującego dobra materialne powstałe dzięki działaniu szeroko pojętego górnictwa, a służące całemu społeczeństwu. Przygotowany przez Koła Zakładowe naszego Oddziału materiał, pokazuje udział kopalń w rozwój osiedli mieszkaniowych, a w znacznej mierze również infrastruktury, oświaty zawodowej, kultury, sportu, służby zdrowia i rekreacji, Toteż pragniemy zwrócić uwagę naszych czytelników na opracowania, które już ukazały się w trzech ostatnich numerach „Wspólnych Spraw”. Możemy prześledzić w nich dokonania kopalń Rydułtowy, Anna, Marcel, Rymer i Chwałowice. Dalsze kopalnie prezentowane będą w kolejnych zeszytach „Wspólnych Spraw”. Zachęcamy członków SITG do zapoznania się z tymi opracowaniami.   Z PRAC I POSIEDZEŃ PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU:   Wbrew pozorom, okres urlopowy i wakacyjny dla prac Prezydium wcale nie jest martwy. Pragniemy przybliżyć najważniejszą tematykę z ostatnich trzech miesięcy.   Sprawy organizacyjne.    Analiza wyników finansowych Zarządu Oddziału za I-sze półrocze.

   Informacja Koła Zakładowego SITG PRG „ROW” Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju o utworzeniu przy tym kole Klubu Seniora, liczącego aktualnie 18 członków.

   Inicjatywa kolegów z firmy „Prorem” Sp. z o.o. w sprawie utworzenia Koła Zakładowego SITG.

   Udział w przygotowywaniu spotkania członków Zarządu Głównego z kierownictwem kopalń z naszego terenu w sprawach młodej kadry.

   Spotkanie z pełnomocnikami Kół Zakładowych do spraw młodej kadry oraz z Zarządami Kół.

   Przygotowania do październikowych Dni Techniki ROP i terminarz najważniejszych imprez oraz konferencji.

   Szkoleniowe zebranie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych, w miesiącu wrześniu, w Lublinie.

   Przygotowanie pobytu delegacji z Da Tun (Chiny) w naszym Oddziale oraz wyjazdu naszej grupy do Da Tun.

   Nawiązanie współpracy z Stowarzyszeniem Absolwentów Górnictwa Uniwersytetu w Pretorii (Płd. Afryka) - wymiana delegacji.

   Targi Techniczne w Plovdiv – omawianie wyjazdu grupy składającej się z członków SITG z JSW S.A., KW S.A. (kopalnie byłej RSW) oraz Z.O.

   Przygotowania do konferencji „Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych”.

   Udział w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska Polskiej Akademii Nauk, które odbyło się w KWK „Marcel”.

   Wyprawa radiowa członków SITG z Klubu Krótkofalowców przy Z.O. na wyspę Grenadę.  

   Udział naszej drużyny w kolejnym Turnieju Tenisa Ziemnego.
   Szkolenia 

   Rejestracja Ośrodka Szkolenia przy Z.O. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Wpis Ośrodka do rejestru instytucji szkoleniowych nastąpił 05.07.2005 r.

   Omawianie przygotowań do szkolenia kolejnej grupy ratowników chińskich.

   Wystąpienie o „Normę ISO” - system zarządzania jakością, dla Ośrodka Szkolenia przy Zarządzie Oddziału.

   Zakup dla Ośrodka Szkoleniowego przy KWK „Marcel” rzutnika do prezentacji materiałów szkoleniowych.   Dofinansowanie imprez i dotacje:    na spotkanie koleżeńskie byłych szefów wentylacji organizowane na KWK „Rydułtowy –Anna” R.II,

   dla Zarządu Dzielnicy Niedobczyce-Rybnik na organizowany turniej w piłce siatkowej,

   dla Koła SITG KWK „Pniówek” na organizowaną majówkę,

   dla Klubu Seniora SITG przy PRE PW „ELROW” na organizowaną wycieczkę (przejazd autobusem) na Górę Św. Anny,

   deklaracja zakupu 100 egzemplarzy monografii „Rybnickie Gwarectwo Węglowe” (przed 1939r.) przygotowywanej przez Stowarzyszenie Promocji Regionalnej „Rybnicka Kuźnia”,

   na nagrody w kolejnym Tatrzańskim Rajdzie Ratowników Górniczych,

   na wyposażenie Klubu Seniora przy Z.O. w sprzęt informatyczny i audiowizualny.   Omawianie uchwały Zarządów Kół Zakładowych na dotację dla budowy Pomnika Generała Ziętka. 

   WYDARZENIA IMPREZY SPOTKANIA:   W konferencji pod tytułem „Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie” odbytej w dniach 14-15 kwietnia 2005 r. w Mysłowicach uczestniczyło dwóch członków SITG z naszego Oddziału, związanych z kształceniem i doskonaleniem zawodowym pracowników zakładów górniczych.

   II Spotkaniu Koleżeńskiemu byłych szefów TM kopalń-seniorom, odbytemu w dniu 17 maja 2005 r. w Klubie NOT KWK „Rydułtowy-Anna” R.II towarzyszyła, poza wspomnieniami z minionych 365 dni, bardzo żywa i emocjonalna dyskusja, po wysłuchaniu uwag obecnego szefa TM Ruch II na temat działalności połączonej kopalni „Rydułtowy-Anna”,

   W konferencji pt.” Nowe oblicze zabytków górniczych – kształtowanie produktu turystycznego” organizowanej w dniu 03.06.2005 r. przez Stowarzyszenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” uczestniczył członek Prezydium Z.O.

   VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych (Ustroń 15-17.06.2005 r.) a w ich ramach konferencja naukowo-techniczna pt. ”Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi” znalazły się – nie tylko dzięki zaproszeniu - w sferze zainteresowań członków Z.O. i Grupy Rzeczoznawców. Poruszana tematyka i problematyka jest bowiem w zakresie działania naszych rzeczoznawców. W konferencji z Z.O. uczestniczyły cztery osoby.

   Godny odnotowania jest fakt uczestnictwa członków Prezydium Zarządu Oddziału w Jubileuszu 15-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, którego obchody odbyły się w dniu 25 czerwca 2005 r.

   VII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Sekretarza Generalnego Zarządu Głównego SITG rozegrany został na kortach w Mysłowicach –Wesołej w dniach 17-18.06.2005 r. Występ drużyny ZO SITG Rybnik był bardzo udany, a II miejsce w nim zajęte jest najwyższą pozycją naszej drużyny w historii tych rozgrywek.

   Realizując ustalenia protokołu z 2004 roku oraz porozumienie w sprawie jednostki technicznej o charakterze naukowo-badawczym w 2001 roku – w dniach od 13 do 21 czerwca 2005 roku,10-osobowa delegacja specjalistów z Da TUN wizytowała Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., Kompanię Węglową S.A. oraz Rybnicki Oddział SITG. Program był bardzo bogaty , owocny i ciekawy. Delegacja zapoznała się między innymi z:

   - Systemem centralnej klimatyzacji i kopalnianą stacją ratownictwa górniczego KWK „Pniówek”,

   - Problemami łączenia kopalni i zarządzaniem bezpieczeństwem pracy w KWK „Rydułtowy-Anna”,

   - Ściana o dużej koncentracji wydobycia i perspektywami KWK „Zofiówka”.   Odbyło się, również kolejne robocze posiedzenie polsko-chińskiej jednostki o charakterze naukowo-badawczym. Na posiedzeniu przedstawiono temat „Wypływ metanu na powierzchnię terenu jako skutek likwidacji kopalń”.

   Delegacja zwiedziła również ciekawe miejsca o znaczeniu historycznym, kulturalnym i turystycznym (Warszawa, Kraków, Wieliczka, Bielsko, Oświęcim, Szczyrk i Wisła).   W dniach od 25 do 29 czerwca 2005 r. 8-osobowa grupa członków SITG z Oddziału Rybnik, brała udział w kolejnym integracyjnym wyjeździe turystycznym w Tatry Zachodnie, celem zwiedzenia okolicy oraz przejścia Grani Głównej Doliny Rohackiej. Wyjazd zorganizowany był w ramach Głównej Komisji Sportu i Turystyki Zarządu Głównego SITG.   ________________________________Sierpień 2005________________________________   Noworoczne spotkanie członków prezydium Zarządu oddziału z przewodniczącymi kół i klubów seniora, odbyło się w dniu 19 stycznia 2005 r. w siedzibie Zarządu Oddziału. Na uwagę, jak wynika z przebiegu spotkania, zasługuje coraz większe zainteresowanie działalnością klubową, członków SITG przechodzących na emeryturę.    Przewodniczący Komisji Oddziału na spotkaniu z członkami Prezydium w dniu 16 lutego br. przedyskutowali programy swoich działań w bieżącym roku.    16 lutego 2005 roku zawiązała się grupa inicjatywna utworzenia nowego koła zakładowego przy firmie „EKO-JAS”.    W Klubie NOT-SITG KWK „Anna”, w dniu 3 marca br., miało miejsce spotkanie głównych elektryków kopalń z członkami Prezydium Zarządu Oddziału.    Kolejne integracyjne spotkanie członków SITG z Kół Zakładowych i Klubów Seniora odbyło się w dniu 12 marca 2005 r. Tym razem 110 osób wyjechało do Teatru Muzycznego w Gliwicach na przedstawienie operetkowe „Wiedeńska Krew” – Johanna Straussa.    Kuratorium Oświaty w Katowicach przyznało w dniu 15 marca br. akredytację naszemu Ośrodkowi Szkolenia w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach poza szkolnych.    W dniu 20 kwietnia br. w Żorach-Roju odbyło się spotkanie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych z Prezydium Zarządu Oddziału. Na spotkaniu wręczone zostały kilku aktywnym członkom odznaczenia Stowarzyszeniowe, omawiano bieżące sprawy organizacyjne oraz przedyskutowano działania dla dalszego ożywienia i uatrakcyjnienia pracy w kołach. 


   Wiceprezes ZO kol.R.Marek wręcza dyplom koleżance Elżbiecie Zielińskiej-Kurzydym z Koła Zakładowego KWK "Krupiński".   Działalność naszego Ośrodka Szkolenia została rozszerzona o współpracę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Handlowo - Usługowym Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „Fire - System” z Wodzisławia Śl. Firma posiada certyfikat ISO.    Współpraca zaowocowała już organizowaniem kursów dla osób uzyskujących uprawnienia do wykonywania przeglądów i kontroli stanu technicznego oraz przeprowadzania napraw podręcznego sprzętu gaśniczego i armatury p-pożarowej w zakładach górniczych.    Radiostacja Klubu Krótkofalowców przy Zarządzie Oddziału, nadając pod okolicznościowym znakiem 3Z91ARU, z okazji 80-lecia istnienia Międzynarodowej Unii Radiokomunikacyjnej i 75-lecia Polskiego Związku Krótkofalowców, przeprowadziła w okresie 6 tygodni ponad 4000 łączności radiowych z 107 krajami na całym świecie.    Z okazji Olimpiady w Atenach, Klub Krótkofalowców przy Zarządzie Oddziału wyróżniony został srebrnym certyfikatem.    DZIAŁALNOŚĆ PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU:   Z uwagi na bardzo szeroki zakres spraw organizacyjnych oraz zagadnień wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z Ośrodkami Szkolenia i Grupą Rzeczoznawców, posiedzenia Prezydium odbywają się częściej aniżeli przewiduje to statut. Z najważniejszej tematyki jaka była przedmiotem obrad Prezydium należałoby wymienić: 

   Opracowanie i przyjęcie planu pracy na bieżący rok.

   Bieżąca analiza sytuacji finansowej Oddziału. Przyjęcie bilansu za rok 2004, opracowanie preliminarza budżetowego na rok 2005.

   Analiza działalności gospodarczej w kołach KWK „Anna” i KWK „Jas-Mos”. Ocena wyników finansowych z tej działalności oraz celowość rozdysponowywania zysku wypracowanego przez te koła.________________________________Styczeń 2005________________________________W dniu 30.09.2004 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Koła SITG Elektrociepłownie Rybnik, zwołane w związku ze zmianą w składzie Zarządu Koła. Nowym prezesem wybrany został kol. Zbigniew Przywara. 

Radiostacja Klubowa przy Zarządzie Oddziału SITG uhonorowana została dyplomami za łączność z zamkami w Portugalii i 50 łączności ze stacjami greckimi w czasie trwania Olimpiady w Atenach) Przyznano jej również wyróżnienie w postaci okolicznościowego znaku wywoławczego 3Z9IARU z okazji 80 lat Międzynarodowej Unii Radiowej i 75-lecia Polskiego Związku Krótkofalowców.

17 listopada odbyło się uroczyste posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i przewodniczących Klubów i Kół Seniora z okazji 30-lecia powołania przy Zarządzie Oddziału Komisji Seniorów.

Spotkanie członków Prezydium Zarządu Oddziału z organizatorami głównych imprez w ramach XXX Dni Techniki ROP odbyło się w dniu 24.11.2004 r. Na spotkaniu podziękowano organizatorom za wkład pracy oraz poddano pod dyskusję formy tego typu imprez w latach przyszłych.

VI Turniej Skata dla seniorów SITG o „Puchar Prezesa Zarządu Oddziału SITG w Rybniku” rozegrany został dnia 11 października 2004 r. w Klubie NOT KWK „Rydułtowy”. Drużynowo zwyciężył Klub Seniora KWK „Anna”, indywidualnie kol. Leonard Kempny z Klubu KWK „Anna”.

14 – 15.10.2004 r. odbyła się konferencja organizowana przez ZG SITG i Koło WUG na temat „Doświadczenia w likwidacji zakładów górniczych". Znaczącym wkładem był referat zgłoszony przez Prezesa Koła „Rydułtowy” Gerarda Chlubę. Udział brali nasi członkowie.

W konferencji na temat „Górnictwo Zrównoważonego Rozwoju 2004r.” organizowanej przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w ramach obchodów 60-lecia Politechniki, uczestniczył Wiceprezes Adolf Sosna.

Tradycyjne spotkanie Barbórkowe pracowników biura Zarządu Oddziału odbyło się w dniu 1 grudnia 2004 r. 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału na którym podsumowano działalność Oddziału w 2004 roku miało miejsce w dniu 22.12.2004 r. Wiceprezes Adolf Sosna podziękował członkom Prezydium i pracownikom biura za całoroczną pracę oraz złożył Bożonarodzeniowe życzenia.

W dniu 17 grudnia 2004 roku, Komisja Mierniczo-Geologiczna Oddziału zorganizowała VIII zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów górniczych i budowlanych pracujących w zakładach Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Spotkanie odbyło się w Klubie SITG kopalni Jankowice. 

Spotkanie członków Prezydium Zarządu Oddziału z kierownikami działów szkolenia kopalń JSW S.A. i Kompanii Węglowej S.A. odbyło się w dniu 5 stycznia 2005 r. Na spotkaniu omówiono działalność Ośrodka Szkolenia przy Zarządzie Oddziału w roku 2004 i przedstawiono zamierzenia na 2005 rok.

Noworoczne posiedzenie Zarządu Oddziału odbyło się w dniu 10 stycznia 2005 r. w Klubie SITG KWK "Jankowice". Niezależnie od tradycyjnych życzeń noworocznych przekazanych członkom Zarządu przez Wiceprezesa JSW SA dr inż. Andrzeja Tora Zarząd Oddziału zapoznał się z najważniejszymi zamierzeniami w roku 2005, które omówił Wiceprezes Zarządu Oddziału Adolf Sosna. 

Wśród tych zamierzeń na szczególną uwagę zasługują:

- utrzymanie stanu liczbowego członków,

- aktywizacja Komisji Problemowych i Klubów Seniora,

- organizowanie imprez integracyjnych,

- rozwijanie działalności gospodarczej.