Ramowy plan pracy na rok 2020

L.p.TematTermin
1. Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań cały rok na bieżąco
2. Współorganizowanie i dofinansowanie — w miare posiadanych srodków — imprez Komisji Młodej Kadry i Techniki, tj. sympozjów i wyjazdów dla wymiany doświadczeń maj — październik
3. Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora 28 styczeń
4. Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (ustalenie programu działalności) 5 luty
5. Noworoczne Plenarne Zebranie — Rybnik — „Europa” 30 styczeń
6. Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych — Ojców 9–11 październik
7. Spotkanie seniorów — Świerklany — „RoJo” 1 październik
8. Zorganizowanie i przygotowanie dwóch Konferencji (Geologów i Ochrony Środowiska) wrzesień/październik
9. Jesienne Plenarne zebranie listopad
10. Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG na bieżąco
11. Udział cztonków Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje na bieżąco
12. Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału w Rybniku na bieżąco
13. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu opracowań przez Grupę Rzeczoznawców  
14. Pomoc prawna w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych (zlecenia SITG do rozpoznania przez Radcow Prawnych)  
15. Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku (45­‑lecie współpracy), stowarzyszeniami technicznymi, społecznymi i samorządowymi  

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG w Rybniku dnia 30.01.2020 r.