Koło SITG KWK „Pniówek”

Imię i nazwiskoFunkcjaTelefon kontaktowy
Marcin Mikołajczyk Prezes (32) 756 2510
Aleksander Szymura Vice Prezes (32) 756 2650
Roman Wenglorz Vice Prezes (32) 756 4615
Krzysztof Filipowicz Sekretarz (32) 756 2425
Arkadiusz Frymarkiewicz Skarbnik (32) 756 2216

Cele i zadania SITG

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa to apolityczna, samorządna i trwała organizacja naukowo­‑techniczna zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii i specjalności pokrewnych współdziałających z górnictwem.

Podstawowymi celami SITG są w szczególności:

 1. Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
 2. Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
 3. Inspirowanie przedsięwzięć techniczno­‑organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
 4. Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
 5. Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
 7. Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
 8. Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
 9. Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

Członkami zwyczajnymi SITG mogą być:

 • inżynierowie i technicy wszystkich dziedzin górnictwa i geologii
 • osoby z wykształceniem wyższym i średnim technicznym innych specjalności, których działalność zawodowa wiąże się z górnictwem i geologią
 • studenci wyższych uczelni o kierunkach związanych z górnictwem i geologią oraz uczniowie ostatniego roku techników i technicznych szkół pomaturalnych o specjalnościach górnictwa i geologii
 • osoby nie spełniające warunków pkt. 1–3, których praca zawodowa w dziedzinie górnictwa, geologii i branż pokrewnych uzasadnia przyjęcie do stowarzyszenia
 • cudzoziemcy — inżynierowie i technicy górnictwa i geologii

Siedziba przy KWK „Pniówek”

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.KWK „Pniówek”
43‑251 Pawłowice, ul. Krucza 18
Pokój 221, 2 piętro biurowiec KWK „Pniówek”