Ramowy plan pracy 2018

 Ramowy plan pracy

Zarządu Oddziału SITG Rybnik na rok 2018

 

L.p.

Temat

Termin

1

Ścisła współpraca Zarządu z Komisjami Problemowymi Oddziału i Zarządami Kół Zakładowych oraz koordynacja ich działań.

cały rok na bieżąco

2

Współorganizowanie i dofinansowanie – w miarę posiadanych środków – imprez Komisji Młodej Kadry i Techniki tj. sympozjów i wyjazdów dla wymiany doświadczeń.

maj - wrzesień

3

Noworoczne Plenarne Zebranie.

17 styczeń

4

Zebranie przewodniczących klubów i kół seniora.

24 styczeń

5

Zebranie przewodniczących Komisji Problemowych (ustalenie programu działalności).

31 styczeń

6

Spotkanie integracyjne członków - Cieszyn.

kwiecień

7

Wyjazdowe szkolenie sekretarzy i skarbników Kół Zakładowych.

18 - 20 maj

8

Spotkanie seniorów – „Arka „Jankowice

18 wrzesień

9

Zorganizowanie i przygotowanie dwóch konferencji (Geologów i Ochrony Środowiska) oraz współorganizowanie konferencji pt. Górnictwo - perspektywy i zagrożenia (org.CKI)

maj/czerwiec/październik

10

Jesienne Plenarne zebranie.

wrzesień

11

Wyjazd delegacji technicznej reprezentującej Oddział w Rybniku do Republiki Południowej Afryki Stowarzyszenie MASUP i rewizyta delegacji technicznej reprezentującej Stowarzyszenie MASUP

-termin do uzgodnienia

-wyjazd oraz przyjęcie delegacji uzależnione będą od posiadanych środków finansowych

12

Zorganizowanie wyjazdu do Parlamentu Europejskiego dla grupy około 30 członków SITG, w tym młodej kadry.

I- półrocze

13

Zaprzysiężenie mierniczych górniczych, geologów górniczych i budowniczych.

grudzień

14

Aktualizowanie strony internetowej ZO SITG.

na bieżąco

15

Udział członków Zarządu Oddziału w imprezach organizowanych przez Zarząd Główny oraz inne organizacje.

na bieżąco

16

Dokumentowanie w kronice działalności Oddziału Rybnik.

na bieżąco

17

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu opracowań przez Grupę Rzeczoznawców.

 

18

Pomoc prawna w sprawach zawodowych, emerytalnych i osobistych.

 

19

Kontynuacja współpracy z Muzeum w Rybniku, stowarzyszeniami technicznymi, społecznymi i samorządowymi.

 

 

 

Plan Pracy został zatwierdzony przez ZO SITG Rybnik dnia 17.01.2018 r.