Sprawozdanie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 2017

 

 

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik

 

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT wg stanu na dzień 31.12.2017.

 

 

I Liczba członków indywidualnych SNT według wykształcenia

 

Ogółem

Inżynierów

Techników

Pozostałych

2796

1516

966

314

 

 

II Liczba członków indywidualnych SNT według wieku

 

Ogółem

Powyżej 40 roku życia

w tym emeryci i renciści

Poniżej 40 roku życia

w tym studenci i uczniowie

2796

2089

978

707

1

 

 

III Liczba członków indywidualnych SNT według płci

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

2796

382

2414