Sprawozdanie Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 2022

Federacja Stowarzyszeń Naukowo­‑Technicznych NOT

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Rybnik

 

 

Sprawozdanie dotyczące stanu organizacyjnego i form szkolenia SNT wg stanu na dzień 31.12.2022.

I Liczba członków indywidualnych SNT według wykształcenia

OgółemInżynierówTechnikówPozostałych
2350 1658 518 174

II Liczba członków indywidualnych SNT według wieku

OgółemPowyżej 40 roku życiaw tym emeryci i renciściPoniżej 40 roku życiaw tym studenci i uczniowie
2350 1647 579 703 0

III Liczba członków indywidualnych SNT według płci

OgółemKobietyMężczyźni
2350 306 2044