XIX Konferencja Naukowo-Techniczna

 

"Ochrona środowiska na terenach górniczych kopalń w Subregionie Zachodnim

Województwa Śląskiego"

 

22.10.2012 - Centrum Kształcenia Inżynierów, 44-200 Rybnik, Kościuszki 54

 

 

Skrócony harmonogram:

8.15

Rejestracja uczestników konferencji, wydawanie materiałów konferencyjnych;

9.00

Powitanie uczestników i otwarcie konferencji;

15.00

Zakończenie;