Aktualności


Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału SITG Rybnik za 2009 rok.

 

luty 2010

 

 


 

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
ROP - MOJA MAŁA OJCZYZNA


Zarząd Oddziału SITG Rybnik zorganizował w okresie czerwiec – wrzesień 2009 r. konkurs fotograficzny pt. „Rybnicki Okręg Przemysłowy – Moja Mała Ojczyzna”. 
Celem konkursu było propagowanie Rybnickiego Okręgu Przemysłowego jako Małej Ojczyzny ludzi związanych z górnictwem w tym regionie.
Patronat nad konkursem sprawował prezes Zarządu Oddziału SITG. W skład wyłonionego przez organizatorów jury wchodzili zawodowi fotograficy oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału SITG i Muzeum w Rybniku. 
Udział w konkursie mógł wziąć każdy członek SITG lub członek jego rodziny który ukończył 15 lat.
Na konkurs wpłynęło 59 prac wykonanych przez 11 autorów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w 14 października.


Nagrodzone prace:
I miejsce – nagroda 2500, - złotych
Grzegorz Buchalik za pracę „Wspomnienie”

II miejsce – nagroda 1500, - złotych
Rafał Bilat za pracę „Samotność”

III miejsce – nagroda 1000, - złotych
Maciej Bogunia za cykl „Stykówka z Rybnika „ (4 zdjęcia)

W dniu 3 grudnia 2009 r. w Muzeum w Rybniku odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej który stanowił zakończenie konkursu fotograficznego.

 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu, członkowie Zarządu Oddziału i zaproszeni goście.
Wernisaż otworzył Prezes Zarządu Oddziału SITG Rybnik kol. Piotr Chmiel który po powitaniu i przedstawieniu krótkiej historii konkursu wręczył dyplomy nagrodzonym i wyróżnionym uczestnikom konkursu.
Z kolei głos zabrał dyrektor Muzeum w Rybniku dr Bogdan Kloch który przedstawił znaczenie dokumentacji fotograficznej w utrwalaniu historii tych ziem a szczególnie zmian zachodzących w górnictwie. 
W drugiej części spotkano się przy szwedzkim stole gdzie przy kawie i kanapkach lampką wina wzniesiono toast za uczestników konkursu.

 

Praca Grzegorza Buchalika

 

 

grudzień 2009


 

 

PROTOKÓŁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


z posiedzenia jury oceniajacego nadesłane prace fotograficzne
na konkurs pt.


R O P - MOJA MAłA OJCZYZNA

 

 

 

 

 

 

Celem konkursu było propagowanie Rybnickiego Okregu Przemysłowego jako Małej Ojczyzny ludzi związanych z górnictwem w tym regionie.
Na konkurs wpłynęło 59 prac wykonanych przez 11 autorów.

 

Jury w składzie:

Rudolf Marek         - przewodniczący
Celestyna Chlubek - Adamczyk
Krzysztof  Łapka
Zbigniew Supernak
Edward Kołeczko
przyznało 3 autorom nagrody pieniężne i 8 autorom wyróżnienia.
Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace eksponowane będą na wystawie w Muzeum w Rybniku w grudniu bieżącego roku.

 


Nagrodzone prace:
I miejsce - nagroda 2500, - złotych
Grzegorz Buchalik
za pracę "Wspomnienie"

II miejsce - nagroda 1500, - złotych
Rafał Bilat
za pracę "Samotność"

III miejsce - nagroda 1000, - złotych
Maciej Bogunia
za cykl "Stykówka z Rybnika" (4 zdjęcia)

Prace wyróżnione (podano w kolejności alfabetycznej autorów prac):

 1. Rafał Bilat 
  - Śląski pejzaż
 2. Grzegorz Buchalik  
  - Dylemat
  - Plac zabaw
  - Zmierzch
 3. Aleksander Fros
  - Moja mała Ojczyzna
  - Tam jest praca
  - Wizja
  - Degradacja
 4. Szymon Fros 
  - Droga do krainy Czarnego Złota
  - Czar czterech kółek
 5. Tomasz Karnowka 
  - Kościół w Czernicy
  - Emski familoki 2
  - Emski familoki 3
 6. Adam Otlik
  - cykl "Śląska pięciolinia" - 5 zdjęć
  - cykl "Daleko od domu" - 2 zdjęcia
  - cykl "Zmierzch nad kopalnią" - 3 zdjęcia
  - Nad estakadą
  - Ciekawi wnętrza ziemi
 7. Michał Szyszkowski
  - Moja mała ojczyzna
  - Nostalgia
  - Być jak ptak
 8. Marcin Wojciechowski
  - cykl "Elektrownia nocą" - 3 zdjęcia


Jury wysoko oceniło wartość przysłanych na konkurs prac oraz ich poziom artystyczny i merytoryczny.
Do niniejszego protokołu dołączony jest wykaz autorów i prac nadesłanych na konkurs.


październik 2009

icoKonkurs Fotograficzny.pdf