Aktualności

 

s

 

 

 

Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Górnictwa
Zarząd Oddziału Rybnik

 

 

 

 

Zaprasza do wzięcia udziału

 

w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

pod tytułem :

 

RYBNICKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY - MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

 

  • Na konkurs można składać współcześnie wykonane fotografie w  formacie     od 9 x 15 cm do 20 x 30 cm, czarno-białe lub kolorowe.(maksymalnie 5 zdjęć)

  • Fotografie powinny być opatrzone godłem, ponumerowane, opisane i datowane.

  • Do przesyłki należy dołączyć w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem kartkę zawierającą wykaz prac, imię, nazwisko i adres autora oraz klauzulę o ochronie danych osobowych.

  • Prace należy składać osobiście lub nadsyłać pocztą do dnia 25.09.2009 r. na adres: Zarząd Oddziału SITG ul. Piasta 28 , 44 - 200 Rybnik.

  • Prace oceni Jury powołane przez organizatorów konkursu.

  • W konkursie przewiduje się nagrody pieniężne:

I miejsce – 2.500,00 zł

II miejsc

e – 1.500,00 zł

III miejsce – 1.000,00 zł

  • Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

  • Prace nagrodzone i pozostałe będą wystawione w Muzeum w Rybniku.

  • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2009 r. w ramach XXXV Dni Techniki ROP.

  • Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Zarządu Oddziału SITG (www.sitg.rybnik.pl) oraz u sekretarzy kół SITG w zakładach pracy.

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Zarządu Oddziału SITG Rybnik w godz. 8.00 – 15.00 tel. (032) 739 53 81.

 

 

 

 

maj 2009